Jubler for midler til digital kompetanse

  • – Når digitaliseringstoget går, skal vi nå sørge for at ingen står igjen på plattformen, sier avdelingsdirektør Vigdis Johansen ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU.
    Foto
    Morten Ellingsen

NMBU er tildelt 2,6 millioner kroner for å sørge for at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Dette vil kunne bety mye for bedrifter i Follo og Østfold.

Jubler for midler til digital kompetanse

NMBU skal sammen med Høgskolen i Østfold, OsloMet – storbyuniversitetet og Fagskolen i Østfold skal i samarbeid med Viken Teknologiklynge 4.0 utvikle tilpassede, fleksible læringstilbud i digital kompetanse. Mulige temaer kan være cybersikkerhet, personvern og GDPR, IT-arkitektur, digital produksjon og designteknologi, ledelse av digitaliseringsprosjekter.

Bedriftene i regionen ønsker mer kompetanse

Prosjektet skal sikre at bedriftene i regionen får det kompetansen som behøves for å digitalisere egen virksomhet, og dermed opprettholde og forsterke egen konkurranseevne. Midlene skal brukes til utvikling av videre- og etterutdanningstilbud, som kan kombineres med jobb.
–Næringslivet i denne regionen er i kraftig omstilling, men vi ser at mange mangler mye av kompetansen som skal til for å klare det store løftet. Nå får vi sjansen til å gjøre noe med dette. Når digitaliseringstoget går, skal vi nå sørge for at ingen står igjen på plattformen, sier avdelingsdirektør Vigdis Johansen ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU.

Banebrytende samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom næringsklynge, fagskole, høgskole og universitet. Viken teknologiklynge 4.0 organiserer 49 medlemsbedrifter med tyngdepunkt i Østfold og Søndre Akershus.
– Det er ganske unikt med et så bredt samarbeid på dette området. Vi er veldig spente på alt vi kan oppnå med dette samarbeidet, og gleder oss til å ta fatt på prosjektet, sier Johansen.

Sikrer et bærekraftig velferdssamfunn i Norge

Prosjektet er ett av til sammen 8 prosjekter som har fått støtte.
– Disse tiltakene markerer starten på en ny reform som vil gi flere ansatte og bedrifter tilgang til etterspurt og relevant digital kompetanse.. Det er bra for den enkelte, men det også viktig for å sikre fortsatt god vekst og et bærekraftig velferdssamfunn i Norge, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Published 4. desember 2018 - 9:24 - Updated 4. desember 2018 - 9:24