NMBU bygger nytt fjørfehus på Ås

Universitetsstyret vedtok i dag å starte utbyggingen av det nye forsøkshuset for forskning og utdanning på fjørfe på Ås gård. Bygget skal stå ferdig allerede neste år.

NMBU bygger nytt fjørfehus på Ås

Det er NMBU og en samlet fjørfenæringa som står bak planene for et bygg på ca. 1400 m2. Kostnadsrammen er på 35,5 mill. kroner.

Tegning av den nye fjørfebygningen på Ås gård.

Tegning av den nye fjørfebygningen på Ås gård.

Foto
NMBU

Nye faglige muligheter
– Vi er svært glade for å få på plass denne viktige delen av Senter for husdyrforsøk, Ås gård. Med etableringen av Fjørfebygget får NMBU fasiliteter for forskning og utdanning på et stadig viktigere dyreslag. Dette gir nye faglige muligheter for NMBU og er en viktig plattform for faglig samarbeid, både mellom ulike fagmiljøer på NMBU og med eksterne aktører, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Forsøksvirksomhet på fjørfe og egg
Det er Senter for husdyrforsøk (SHF) som skal drive forsøkshuset, blant annet gjennom forsøksvirksomhet på fjørfe og egg på oppdrag fra NMBU, forskningsinstitutter og næringsaktører.

Tomta til ny fjørfebygning på Ås gård, NMBU.

Tomta til ny fjørfebygning på Ås gård, NMBU.

Foto
Morten Ellingsen

Begynner byggeprosessen umiddelbart
Fjørfenæringa er representert ved Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norgesfôr AS og Fiskå Mølle AS.
Disse aktørene har forpliktet seg til betale byggekostnaden i løpet av en periode på 6 år, og har gitt oppdragsgaranti over en periode på 5 år.

Planen er nå å starte byggeprosessen allerede i desember 2018 med ferdigattest innen 31.12. 2019.

Published 6. desember 2018 - 16:19 - Updated 7. desember 2018 - 9:17