HMS filmer

Brannslukker skilt

Brannvern og sikkerhet

Videoer til opplæring innen brannvern og sikkerhet.

HMS filmer

Førstehjelpsvideoer

Videoer som gir deg grunnleggende kunnskap om hvordan du skal håndtere ulike akutte situasjoner.

Laboratoriet ikon

Opplæring på laboratoriet

Videoer med grunnleggende sikkerhetsopplæring på laboratoriet

Syreskade

Laboratoriesikkerhet

Videoer angående laboratoriesikkerhet.

Gassflaske

Kjemikaliehåndtering og stoffkartotek

Videoer som viser kjemikaliehåndtering og bruk av stoffkartotek

Rengjørings ikon

Diverse laboratorierutiner

Videoer som viser utvalgte laboratorierutiner