Biotour

Naturbasert reiseliv

BIOTOUR nyheter

Soloppgang på Fanaråken i Jotunheimen.

Ny rapport: sterk optimisme i naturbasert reiseliv, men mange gir opp

Naturbaserte reiselivsbedrifter i Noreg generer årleg opptil åtte milliardar kroner i omsetnad. Tilbydarane ser lyst på framtida, men stor utskifting vitnar om ein tøff bransje, viser ei ny, nasjonal kartlegging som BIOTOUR har gjennomført.

Om BIOTOUR

  

Om oss

BIOTOUR er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

SE VIDEO - BIOTOUR på 1-2-3:

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i bioøkonomien. Potensialet for videre vekst er stort. Mangfoldet er blitt større, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi. Derfor trengs det mer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørselsstrukturer, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse.

Hovedmålsetningen er å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Her kan du melde deg på BIOTOURs nyhetsbrev.

Følg oss på bloggen om fremtidens naturbaserte reiseliv.

For tilgang til BIOTOURs intranett (krever innlogging), klikk her.

BIOTOUR har også en egen nettside på engelsk, primært rettet mot forskere. For tilgang klikk her.

 BIOTOUR has an english website. For access, please click here.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Høgskoleveien 12, 1430 Ås

Prosjektleder: 

Peter Fredman
+ 47 67 23 16 52

Nestleder:

Jan Vidar Haukeland
+ 47 67 23 17 17 / 926 30 190

Kommunikasjon og administrasjon:

Gunn Evy Auestad
Phone: + 47 926 84 115

Følg oss på sosiale medier