Publikasjoner knyttet til BIOTOUR

Her finner du en oversikt over publikasjoner knyttet til forskning i BIOTOUR-prosjektet.

Publikasjoner knyttet til BIOTOUR

2018

Stensland, S., Fossgard, K., Hansen, B. B., Fredman, P., Morken, I-B., Thyrrestrup, G. & Haukeland, J.V. (2018). Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. Statusoversikt, resultater og metode fra en nasjonal spørreundersøkelse. MINA fagrapport 52. Ås: NMBU

Clemetsen, Morten & Knut Bjørn Stokke (2018): Mountain parks in Norway – research and European collaboration. In EcoMont - Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 10/2. doi:10.1553/eco.mont-10-2s75

BIOTOUR-relaterte masteroppgaver:

Auestad, G.E. (2018): Frå fast-food til lokale matopplevingar – ein studie av lokalmat-satsinga til Hurtigruten. Ås: NMBU

Einarsen, E. (2018): Viltturisme i Lofoten og Vesterålen. En studie av tilbyderne og kundenes holdninger til egen påvirkning av viltet. Ås: NMBU

Flovik, J.E. (2018): Naturbasert reiselivsentreprenører i Norge: Virksomhetsmål, karakteristika og forhold til innovasjon. Ås: NMBU

Hansen, B.B. (2018): Entreprenørers syn på vekst i naturbaserte reiselivsbedrifter. Ås: NMBU

Liberg, Å.S. (2018): Segmentering av fritidsfiskere basert på spesialiseringsgrad, i Trysil; Hedmark: Undersøkelse av fiskevaner, preferanser og syn på forvaltning og tilrettelegging. Ås: NMBU.

2017

Margaryan, L. (2017): Commercialization of Nature through Tourism. Doctoral thesis. Mid Sweden University, 2017.

Elmahdy, Y.M., Haukeland, J.V. & Fredman, P. (2017): Tourism megatrends, a literature review focused on nature-based tourism. Norwegian University of Life Sciences, MINA fagrapport 42. 74 pp.

Margaryan, L., Stensland, S. (2017): Sustainable by nature? The case of (non)adoption of eco-certification among the nature-based tourism companies in Scandinavia. Journal of Cleaner Production (2017), doi: 10.1016/j.jclepro.2017.06.060

Peter Fredman, Jan Vidar Haukeland. Forskning for morgendagens reiseliv. Praktisk økonomi & finans 2/2017 (Volum 33)

 

Published 13. juni 2017 - 11:07 - Updated 10. desember 2018 - 15:10