Nyheter

Soloppgang på Fanaråken i Jotunheimen.

Ny rapport: sterk optimisme i naturbasert reiseliv, men mange gir opp

Naturbaserte reiselivsbedrifter i Noreg generer årleg opptil åtte milliardar kroner i omsetnad. Tilbydarane ser lyst på framtida, men stor utskifting vitnar om ein tøff bransje, viser ei ny, nasjonal kartlegging som BIOTOUR har gjennomført.

Landeveissyklng på Atlanterhavsvegen.

– Turistene serveres myter og landskapsvoldtekt

"Turistene lokkes til Nasjonale turistveger. Tekniske inngrep i sårbar natur og nasjonalromantiske myter som ikke gjenspeiler dagens Norge, er noen av ´opplevelsene` som venter dem", skriver landskapsarkitekt på BIOTOUR-bloggen.

De fleste, men ikke alle fuglekikkere på Hornøya respekterer ferdselsreglene.

Fugler som trigger følelser

Turister på Norges østligste punkt trosser sperrebånd og stoppskilt for å komme tettest mulig på det unike fuglelivet. Hvorfor bryter noen ferdselsreglene?

Vi må huske på at det først og fremst er norsk natur som får turistene til å strømme til Norge. Kulturturisme kan imidlertid bidra til et mer bærekraftig reiseliv gjennom økt verdiskaping, skriver BIOTOUR-leder og professor Peter Fredman.

Natur i hovedrollen - kultur i kulissene

"Kulturministeren har rett i at norsk kultur kan bidra til verdiskaping i reiselivet, men vi må ikke glemme hva som får de fleste turister til å velge Norge", skriver BIOTOUR-leder Peter Fredman i sitt innlegg på BIOTOUR-bloggen.

Ski jumping arena

BIOTOUR tildelt internasjonal konferanse for besøksforvalting

Lillehammer og BIOTOUR ved NMBU blir vertskap for den internasjonale konferansen for besøksforvalting i rekreasjons- og verneområde (MMV) i 2020. 

Gjedda er en spektakulær rovfisk som trekker mange fisketurister til det sentrale Østlandet. Men vi må lokke med mer.

– Risikerer å miste gjedde-turistene til Sverige

"Vestlandet har Trolltunga og Preikestolen – vi har gjedda. Den kan være grunnsteinen for å videreutvikle opplevelsesbasert reiseliv i Østfold og Akershus", skriver gjesteblogger Hans Kristian Øverby på BIOTOUR-bloggen.

Turistane sine opplevingar av moskussafari på Dovrefjell inngår i BIOTOUR si forsking på viltturisme.

Moskusdottar og mållause turistar

Kva har moskusen på Dovrefjell og tigeren i India til felles?

Påmelding nyheitsbrev BIOTOUR

Få siste nytt frå BIOTOUR først

Vil du sikra at du får med deg siste nytt om forskinga i BIOTOUR-prosjektet? Abonnér på vårt nyheitsbrev!

Den 24. oktober arrangerer BIOTOUR seminar om forsking på naturbaserte reiselivsopplevingar.

BIOTOUR-seminar i oktober

Merk deg datoen 24.oktober! BIOTOUR-prosjektet er halvvegs og arrangerer seminar om splitter ny forsking på verdifulle opplevingar i det naturbaserte reiselivet.

Turistene gjør at villreinen skygger unna sine faste trekkruter i kjerneområdet av Rondane nasjonalpark.

Velkommen inn - men helst ikke overalt

- Det er flott med turister i nasjonalparkene, men vi bør påvirke hvor i verneområdene de ferdes. Det skriver Sofie Kjendlie Selvaag i sitt gjesteinnlegg på BIOTOUR-bloggen.

Opplevingsmarknaden er eit av fleire forskingstema i BIOTOUR-prosjektet. På konferansen blir det mellom anna presentert forsking på kva som karakteriserer høvesvis syklistar i Trysil,
Trolltungavandrarar og fuglekikkarar i Varanger.

Meld deg på BIOTOUR-konferansen!

BIOTOUR inviterer til heildagskonferanse den 24. oktober, med presentasjonar og debatt rundt ny forskning på trendar, teknologi, lokalsamfunn og marknad. NB: Påmeldingsfristen er flytta til den 19.oktober!

BIOTOUR har hittil i 2018 samla inn store mengder data, blant anna om fisketuristane si åtferd og haldningar.

Nyheitsbrev første halvår 2018

Fiske- og fugleturisme, Trolltunga, trendar og aktørar innan naturbasert reiseliv. Innsamling av store mengder data har prega BIOTOUR-prosjektet i første halvdel av 2018. Her får du høgdepunkta. God lesing og riktig god sommar!

Bussturister i Lebesby, Finnmark.

Vi må snakke med reiselivet

Visste du at natur ikke oppleves som den viktigste ressursen av mange naturbaserte reiselivsbedrifter? I BIOTOUR-bloggen avslører forsker Magnar Forbord foreløpige resultater fra vårens bedriftsintervjuer.

Topptur i Noreg og i Alpane er to forskjellige ting, skriv sveitsiske Dominik Siegrist i sitt blogginnlegg.

Frå Alpane til Nordland – eit sveitsisk blikk på norsk skiturisme

Med 30 års topptur-erfaring frå Alpane, var sveitsiske Dominik Siegrist skeptisk då venene føreslo skiferie i Nordland denne vinteren. I BIOTOUR-bloggen skriv han om sine erfaringar som skiturist i Noreg - på godt og vondt.

Mange har søkt tilflukt i naudbua som blei sett opp seinsommaren 2016, halvvegs mellom Trolltunga og startpunktet for turen i Skjeggedal, Odda.

Ni av ti Trolltunga-turistar trur dei er godt nok rusta

Veggene i Trolltunga-naudbua fortel om turopplevingar av den uhyggelege sorten. I forkant av turen trur nesten alle turistane at dei har med nok mat og klede, syner ny forsking frå BIOTOUR.

Trolltunga

Dialogmøte om berekraftig reiseliv

Jobbar du i eller med det naturbaserte reiselivet i Hardanger? BIOTOUR inviterer til dialogmøte om berekraftig utvikling av det naturbaserte reiselivet i regionen.

Topptur i Rosendal

- Mormor hadde ristet på hodet!

"Alle" er bitt av topptur-basillen. Hva er konsekvensene? spør forsker Knut Fossgard i et nytt innlegg på BIOTOUR-bloggen.

Sverige har langt fleire økosertifiserte bedrifter enn Noreg, men majoriteten av dei naturbaserte reiselivsbedriftene i begge land er negative til økosertifisering.

Kan me stola på økoturisme?

Økoturisme møter sterk skepsis i Skandinavia, viser ein BIOTOUR-studie. 

Fiskeundersøkinga som blir gjennomført i Trysil kan gje oss ny kunnskap om god fiskeforvalting og berekraftig fisketurisme.

- Meir enn berre fisk

Fisking er ein svært viktig aktivitet for det naturbaserte reiselivet i Noreg. BIOTOUR ber no fiskarar i Trysil om hjelp til å kartleggja fisketurismen, med mål om å styrkja forvaltinga av denne sårbare naturressursen.

 

.

Nyhetsbrev 2.halvår 2017

2017 var året da forskerne i BIOTOUR også ble bloggere gjennom bloggen  Naturbasert Reiseliv og Turist i naturen. Følg oss der også i 2018!

Vi i BIOTOUR ønsker alle riktig god jul, og benytter samtidig anledningen til å fortelle litt om hva vi jobber med.

Politikerne som sitter i nasjonalpark-styrene må se muligheten til å kople bruk og vern, mener Knut Bjørn Stokke.

Samarbeid på tvers av vernegrenser

Det pågående arbeidet med besøksstrategier for nasjonalparker og deres randsoner er en gylden anledning til å få kommunene sterkere på banen for å sikre helhetlig forvaltning av natur og reiseliv på tvers av vernegrensene, skriver BIOTOUR-forsker Knut Bjørn Stokke i en kronikk.

Introduksjonsfilm om BIOTOUR

Vil du vite hva BIOTOUR-prosjektet handler om? Denne introduksjonsfilmen gir en rask innføring!

.

Her er megatrendene som vil forme reiselivet

Strukturelle samfunnsendringer, såkalte megatrender, påvirker det naturbaserte reiselivet. Bli med og se inn i glasskula.

.

Seminar 20.10: Naturbasert og bærekraftig reiseliv

Gikk du glipp av seminaret 20.10 om naturbasert og bærekraftig reiseliv? Eller var du til stede og ønsker å studere presentasjonene enda nøyere? Nederst på siden finner du alle presentasjonene. Få også med deg intervju i NRK Friluftsmagasinet fra seminaret.  

.

Fagseminar 20. oktober om bærekraft og naturbasert reiseliv

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Hvordan unngå negative konsekvenser og skape et bærekraftig reiseliv? Meld deg på og bli oppdatert på forskningsfronten. Kom og hør blant andre reiselivsdirektør Bente Bratland Holm og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik på Studentsamfunnet i Ås 20. oktober.

– Det var veldig spennende å se hvordan alle gjenstandene som de hadde tatt med sier noe om sin historie og kultur, om verdier og deres plass i verden og om menneskene som har bodd her, sier Morten Clemetsen.

Gamle gjenstander forteller nye historier

Hva har et gammelt reinhorn, en lakseflue, et stykke drivved, et 4000 år gammelt garnsøkke, en steinhelle og et par russiske votter til felles? Alt rommer historier som skal gjøre det mer interessant å besøke og bo i Finnmark.

.

Fra charter til skreddersydd ferie

Stadig flere turister ønsker å utforske feriemulighetene på egenhånd. Med nye, avanserte apper kan ferieopplevelsene være bare et tasteblikk unna.

.

Ny kunnskap om naturbasert reiseliv

Den nye reiselivsmeldinga viser at norsk reiseliv er i kraftig vekst. Vi vet imidlertid for lite om de mange mindre reiselivsbedriftene som tilbyr opplevelser i naturen. Nå kartlegges utviklingen blant 3000 naturbaserte reiselivsbedrifter.

.

Morgendagens reiseliv

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nå presentert en ny strategi for reiseliv basert på landbruket og reindriftens ressurser. Skal Norge nå målet om å være en internasjonalt anerkjent matnasjon og et attraktivt reisemål, trengs det mer forskning og kvalifisert utdanning.

Aurlandsdalen,

Uten bygde-Norge stanser reiselivet

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Turister strømmer til landet vårt for å se nordlyset, bestige Trolltunga eller oppleve vestlandsfjorder. Men ville folk ha kommet hit dersom naturen var vårt eneste trekkplaster?

.

Vil du skrive masteroppgave tilknyttet BIOTOUR?

Lurer du på hva du skal skrive om i masteroppgaven? Her er en liste over mulige oppgaver og kontaktpersoner innen BIOTOUR-prosjektet om naturbasert reiseliv.

.

Ekspertpanel skal forutse framtidas reiseliv

I det gamle Hellas søkte enkeltpersoner så vel som landsbyrepresentanter råd hos Orakelet i Delphi. Nå bruker forskerne i BIOTOUR den såkalte Delphi-metoden for å kunne si noe om trender og utviklingsmuligheter innen naturbasert reiseliv.

Kathrin Jathe.

Kartlegger markedet for naturbaserte reiselivsopplevelser

Stadig flere turister trekkes mot opplevelsesrike ferier som tar utgangspunkt i naturen. Men hvem er de og hvilke aktiviteter fenger ulike målgrupper?

.

Reiseliv på naturens og folkets premisser

Hva har Varanger av natur, kultur og sosiale ressurser som kan videreutvikle stedet som reiselivsdestinasjon? Det vil BIOTOUR-forsker Thomas Haraldseid finne ut mer om.

.

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Nå vil forskere vite mer om omfang og hvordan norsk natur brukes for å skape kommersielle reiselivsaktiviteter.

I BIOTOUR vil forskerne studere fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

Forskning for kunnskapsbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i norsk bioøkonomi. Nå starter BIOTOUR-prosjektet. Her vil forskere og næringsaktører jobbe sammen om kunnskap som kan sikre bærekraftig utvikling.

Opplevelser blir stadig viktigere for folk i ferien.

Aktiv Norgesferie er trendy

Vil du være trendy i ferien, velger du ikke 14 dager på ei solseng. Nå er det action fra sykkelsetet, i kajakk eller langs klatrestier – såkalte Via Ferrata – som gjelder.

Laks

Laksefiske – fra matauk til milliardindustri

1. juni går startskuddet for årets laksefiske. En av fem lakser som biter på kroken i de om lag 300 norske elvene, settes tilbake. Likevel er ihuga fiskere villige til å betale mye for naturopplevelsen.

.

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Professor Peter Fredman og kolleger har fått bevilget 35 millioner kroner til et forskningsprosjekt på naturbasert turisme og dens plass i den nye bioøkonomien.