Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-LS Spesialpensum: 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
IND220 Innovasjonsbedrift NO 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
LAA231 Grøntanleggsforvaltning og organisasjonsformer NO 10
LAA307 Planlegging av gravplasser NO 10
LAA310 Vei og jernbane i landskapet NO 10
IND210 Driftsledelse NO 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
HFX310 Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg EN, NO 10
INF200 Videregående programmering EN 10
HFX251 Mjølkeproduksjon på ku og geit NO 10
HFX250 Kjøttproduksjon på storfe og sau NO 10
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser NO 10
LAA320 Utebelysning - Lysdesign NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10