Aktuelt

Genomet i brødhvete er kartlagt.

Gendykk i norsk natur

Nå har vi endelig verktøyene til å kartlegge det komplette arvestoffet til alle artene på jorda. Det vil gi oss verdifull innsikt i en arts biologi og evolusjonshistorie.  Det skriver flere forskere, deriblant NMBUs Simen Rød Sandve i ny kronikk.

Salmon smolt.

Millions in new funding to combat salmon mortality and sustainability issues in food production

NMBU has received 20 million NOK in funding for two spin-off projects for Foods of Norway: one on salmon health and one on the sustainability of novel feeds.

Rúni Weihe

Økt protein/fett balanse i fôr til laks stimulerer vekst og gir høyere slakteutbytte

Rúni Weihe i Havsbrún på Færøyene viser i sin doktorgrad ved NMBU at protein/fett balansen i fôr til laks i sjø har stor påvirkning, både på fôrutnyttelse, vekst og spiselig vare.

Odd Arne Olsen

Invitation to a mini-symposium on Plant Molecular Biology

Prof. Dr. agric. Odd-Arne Olsen, Institutt for plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap gikk av for aldersgrensen tidligere i år. I den forbindelse arrangeres et minisymposium med internasjonale og nasjonale foredragsholdere for å feire hans bidrag til planteforskningen.

Potet er en viktig matvekst her i landet og i verden for øvrig

Friske settepoteter

Sykdomsfrie settepoteter er viktig i norsk og global potetdyrking. En av de mange skadegjørere man må kjempe mot i settepotetproduksjoner er bløtråte og stengelråte, forårsaket av bakterier. Dette er temaet i doktorgraden (PhD) til Simeon Rossmann som har tittelen: ‘Bløtråtebakteriene i Norge – settepotethelse, samspill med insekter og molekylære mekanismer i sykdomsutviklingen’, og skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 23. november 2018.

Jon Kristian Sommerseth

Økt lønnsomhet ved å la kvigene kalve litt tidligere

Det å la kvigene kalve fire måneder tidligere enn normen ved 26 måneders alder, gir bedre lønnsomhet og går ikke ut over kuas livstidsproduksjon.

Kua spiste blandingen av sagflis og kraftfôrpellets med god appetitt.

Kua kan spise sagflis

Mangelen på gras og halm fikk forskerne ved NMBU til å lete etter andre alternativer til kua. De fant det i skogen, i form av sagflis.

Doktorgradsarbeidet til Luz Gabriela Munoz Sanhueza vil bidra til økt forståelse av de komplekse prosessene som forårsaker absisjon.

Knopp- og blomsterfall hos planter

Planter kvitter seg med organer de ikke lenger har bruk for. Dette innebærer oftest knopp- blomster- eller bladfall, men omfatter også frødryss, tap av frukt, bær og til og med røtter. Dette skjer gjennom en svært kontrollert prosess som kalles absisjon, en reaksjonsmåte hos planter som forskerne enda ikke helt forstår. Med avanserte metoder der man ser på alle gener som er aktive og alle proteiner i cellene til enhver tid, har Luz Gabriela Munoz Sanhueza belyst dette  i doktorgraden sin (PhD) med julestjerne som modellplante.

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima

I oktober nedsatte regjeringa og jordbrukets organisasjoner en teknisk arbeidsgruppe for å utarbeide et faglig grunnlag for forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport

Doktorgradsforskninen til Trust Kasambala Donga vil bidra til en mer miljøvennlig produksjon av sukkerrør i Malawi.

Mer miljøvennlig sukkerrørproduksjon i Malawi

Å dokumentere påvirkningen plantevernmidler i sukkerrørproduksjonen har på både mennesker og miljøet står sentralt i doktorgradsarbeidet til Trust Kasambala Donga.

Stipendiat Camilla Lorange Lindberg viser studentene hva som ligger begravet langt nede i myra.

Hvorfor er myr så viktig for klimaet?

Nede i den norske myra ligger det like mye CO2 som Norge kommer til å slippe ut de neste 66 årene. Men det som ligger i myra, blir i myra, så det gjelder at vi mennesker ikke tukler med den, sier Camilla Lorange Lindberg stipendiat på institutt for plantevitenskap ved NMBU.

Mens både åker og gressplenen neste hadde gitt opp, klarte ugraset seg fint i tørken.

Burde kornplanten bli mer lik ugras?

Etter ekstremtørken i sommer var åkeren glissen og ikke høyere enn en forsømt gressplen. Men midt i står Meldestokken og svaier høy, grønn og fin, tilsynelatende upåvirket av tørken.

Doktorgradsarbeidet til Tove Sundgren kan bidra til kornsorter som tåler klimaendringer bedre

Korn på vannmettet jord

Til tross for årets ekstremt varme og tørre sommer, vil normalen fremover bli fuktigere klima med økte nedbørsmengder. Det er derfor viktig å være forberedt på større vannmetning i jorda som vil forårsake dårligere vekstforhold for plantene.

Bente Aspeholen Åby

Klimasmart landbruk med klimakalkulator

Visste du at norsk landbruk er i ferd med å ta i bruk klimakalkulatorer for å redusere klimagassutslipp?

Prestisjefylt pris tildelt planteforsker Aruppillai Suthaparan

Prestisjefylt pris tildelt planteforsker Aruppillai Suthaparan

Han tildeles prisen for sitt nyskapende arbeid hvor daglengde og lyskvalitet utnyttes som en ikke-kjemisk metode i bekjempelse av plantesykdommen mjøldogg.

Aktuelt

Vet mer om hvete

Hvete er en av de viktigste matplantene i verden. Men hveten er sårbar for sopp, skadedyr og klimaendringer. Derfor har hveten vært i forskernes søkelys i årtier.

foodprofuture

FoodProFuture invites you to a field tour August 21

The FoodProFuture project invites you to a field tour with focus on production of protein crops, possibilities and challenges in a Nordic climate. The field tour open for all participants!

Fiskehelse

Oppklarte motstridende funn om gener i fisk

To studier publisert i Nature og Nature Genetics i 2016 studerte evolusjon av dupliserte gener i fisk. Studiene kom overraskende til helt motstridende konklusjoner. Forskere fra NMBU har nå reanalysert data fra de to studiene og oppdaget feil i den ene studien.

Kjøt og melk

Hva betyr egentlig den kjemiske strukturen til triglyserider for vår sunnhet?

Maten vi spiser kan på den ene siden være tilpasset våre gener, eller ikke, og i det siste tilfellet får vi et begynnende sykdomsbilde.

PhD-candidate Sandeep Sharma

From Indian oil to green fish feed in Norway

Working for a big oil company in India, engineer Sandeep Sharma longed for a more sustainable career-path. Three years later he is defending his PhD-thesis at NMBU with ground-breaking results on novel fish feed derived from seaweed and spruce trees.

Sammensatt program under Dyrevelferdsseminaret.

Stor interesse for seminar om dyrevelferd

8. juni inviterte NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til et dyrevelferdsseminar som bød på smakebiter fra forskningen i form av populærvitenskapelige korte presentasjoner, alt fra fiskens bevissthet til hesters valg av dekken.

Kyr på beite

Innføringskurs i klimagasser fra landbruket

Hvordan gjøre rådgiverne i landbruket bedre rustet til å gi råd til bøndene i Norge som ønsker å ta gode klimavalg for sitt bruk og sin produksjon. Innføringskurset tar for seg generelle problemstillinger, men også gir en viss fordypning både mot utslipp fra husdyr- og planteproduksjon.

Jon Funderud, CEO Seaweed Energy Solutions AS

Kelp breeding – Norway`s next salmon adventure?

The sugar kelp is a «super-organism» that can be used in animal feed and a wide range of other important products. Still, genetic improvement is required to make cultivation more profitable. A new spin-off from Foods of Norway aims to make this happen. 

Gris

Forbedret analyse av sædkvalitet hos råne

Fruktbarheten til rånen kan i dag bare måles indirekte gjennom drektighetsprosent og antall fødte grisunger. Hvis en bedre kunne evaluere rånens sædkvalitet før sæden brukes, ville det både øke kvaliteten på rånesæden som sendes ut til norske svineprodusenter, og gjøre det lettere å selektere de mest fertile dyrene for videre avl.

Gara Villalba Méndez

Gjesteforelesning med Gara Villalba, University of Barcelona

Gara Villalba holder 4. juni kl 14:15 i Auditoriet i Senter for klimaregulert planteforskning en gjesteforelesninge med tittelen: "Exploring options for optimizing food-energy-water nexus at the building, neighborhood, and city level". 

Norske forskere bruker digitale verktøy for å løse store utfordringer innen oppdrettsnæringen.

Bli med på en digital fisketur

Norske forskere bruker digitale verktøy for å løse store utfordringer innen oppdrettsnæringen. Kanskje kan de også oppdage hvordan det er å være en fisk?

Kunnskap om viruset som forårsaker lakseanemi er viktig for bekjempelse av sykdommen.

Mindre forekomst av tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks

Tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks fører til problemer både for laksen og oppdretteren.

Masterstudenter Yara-stipend 2018

Yara-stipend tildelt masterstudenter

De fire masterstudentene som i år har fått stipend fra Yara har alle sine masteroppgaver på dagsaktuelle forskningsområder, som gulrust i hvete, økt avling av norske epler, mer kostnadseffektiv grovfôrproduksjon, og økt forståelse av et viktig gen for blomstringstid og avlingsstørrelse.

Spæl sau

Sauen gjør et bevisst valg av oppholdssted

Er sauen stadig rundt hytteveggene kan det skyldes at hytta ligger i et kjerneområde som sauen har valgt seg ut, til å ete, sove og hvile i.

Funnene til stipendiat Sini Wallén er første skritt på veien til å kunne innlemme fôreffetivitet i avlsmålet til melkekyr.

En melkeprøve forteller om kuas evne til å utnytte grovfôret

Det gjør det mulig å inkludere fôreffetivitet i avlsmålet til melkekyr

NMBU er partner i forskningsprosjektet GENEinnovate som har som mål å utvikle nyskapende løsninger ved hjelp av genredigeringsteknologi.

Ni millionar til forsking på genredigering

NMBU er partnar i nytt forskingsprosjekt som har som mål å utvikla nyskapande løysingar med hjelp av genredigeringsteknologi.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale i ‘grunnstein seremoni’ hvor deltakerne var invitert til å drysse frø av sine viktigste nasjonale planteslag ned i glass-sylinder.

Svalbard Global Seed Vault: 10 års Jubileum

Frølageret har jo blitt et internasjonal ikon som ‘alle’ vil ha en bit av. Stort arrangement med deltakelse av mer enn 100 ledere av genbanker fra alle verdens kanter – og ikke minst ca. 50 pressefolk.

Tilapia

En god mor er viktig, også for fisk

Ny kunnskap kan gi oss bedre og større oppdrettsfisk.

Matte kan gi bedre laks.

Matnyttig forsking

Verda treng nok, sunn og trygg mat produsert på ein bærekraftig måte under endra klimaforhold. Gode løysingar byggjer på god forsking, og mykje av denne går føre seg ved NMBU.

Gjedde og laks

Ekstrem mutasjon – hva skjer da?

Alle laksefiskenes mor gjennomgikk en fordobling av alt arvestoffet for ca. 100 millioner år siden og har siden hatt to sett med gensystemer. Hvilke konsekvenser har dette fått for laksefiskene sammenlignet med for eksempel gjedda, som bare har ett?

– Blir dyret ivaretatt på en kvalifisert og god måte, så er det helt greit å jobbe med terapi. Men tenk grundig igjennom valget, fordi det fører til mange utfordringer for dyret, sier ekspert.

Ikke alltid bra for dyr å bo på sykehjem

Selv om terapi med dyr kan ha god effekt på pasienten, er det ikke sikkert dyret har det godt. 

Doktorgradsforskningen til Susanne S. Windju har resultert i klargjøring av resistensmekanismer for soppsykdommene meldugg, Fusarium og hveteaksprikk.

Resistensforedling i hvete

Det er en målsetning å produsere en større andel av mathveten innenlands. I dag er i gjennomsnitt bare ca 50 % av mathveten vi bruker til konsum av norsk produksjon. Men hveteplanten angripes av en rekke skadegjørere som ved sterke angrep gir avlingsreduksjon og redusert matkvalitet.

Katten Rampoline er 16 år gammel, men katteekspert Braastad leker fortsatt med henne. Jaktinstinktet gjør at Rampoline gjerne er med på lek med fjærdusk.

Gamle katter trenger mer kos

Gamle katter kan bli demente, akkurat som oss mennesker. Derfor er det viktig å aktivisere pusen med lek og intellektuelle utfordringer.

Den digitale laksen

Sjå korleis laksen kan bli vegetarianar

Nå skal forskarar rekne seg fram til kva slags mat som er best for fisken. Slik kan dei også spare bruk av forsøksdyr.

Den digitale laksen vil føre til færre dyreforsøk.

Ny metode kan føre til færre dyreforsøk

Med hjelp av matematiske modellar kan forskarar spare bruk av forsøksdyr.

Storfe

Seminar om klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen

Thon Hotel, Ski, 7. februar 2018. Målgrupper for seminaret var ulike næringsorganisasjoner, rådgivningstjenester og forvaltning.

 

 

Marta Perez de Nanclares Fernandez

Julegris på kortreist fôr

Norske griser er avhengige av importert protein av høy kvalitet i fôret. Fokus på selvforsyningsgrad og bioøkonomi gjør at fremtidens gris avles til å spise mer av norske fôrråvarer.

Pea Plants in Field

FoodProFuture: Innovativ og bærekraftig utnyttelse av planteproteiner i fremtidige matvarer

Ved å integrere kunnskap om avlinger, sammensetning av råmaterialer, teknologier, ernæring og helse, miljøpåvirkning i matproduksjon og forbruker- og markedsforhold vil forskerne i prosjektet ta sikte på å bygge en kunnskapsplattform for Norge. Platformen vil legge til rette for produksjon og verdiskapning fra plantebaserte proteinrike ressurser til fremtidige matvarer.

Sentralt i den gjerdeløse teknologien til Nofence er en elektrisk klave som bæres som en bjelle rundt halsen og gir et svakt elektrisk støt etter lydvarsel når dyra krysser det usynlige "gjerdet".

Geiter og storfe på beite med virtuelle gjerder

Både geiter og kyr ser ut til å innrette seg fint når fysiske gjerder blir erstattet med elektriske klaver, viser ny NMBU-forskning.

Bilde av biffmiddag, brukt som hovedbilde til prosjektet Sunnere storfekjøtt, i regi av Egelandsdal / IKBM.

Avlivet krefthypotese på «Sunnere storfekjøtt»-seminar

Forskningsprosjektet Sunnere storfekjøtt ble bygget rundt hypotesen om at hemjern i rødt kjøtt øker risikoen for tarmkreft. Da prosjektet arrangerte sluttseminar 26. oktober ble denne hypotesen avlivet.

Anja Karine Ruud har i doktorgraden sin drevet forskning på genetisk resistens i hvete.

Soppsykdom på hvete

Hvete er en av verdens viktigste matplanter. Men hveteplanten angripes av et utall av skadegjørere, hvor en av de alvorligste er soppsykdommen ‘hveteaksprikk’  (Parastagonospora nodorum). Anja Karine Ruud har i doktorgraden sin drevet forskning på genetisk resistens i hvete som er et viktig ledd i bekjempelse av soppsykdommen.

Tesfaye Kebede Belay

Påviser ketose i melkeprøve

Bruker kjent metode for vurderinga av melkekvalitet til å finne ut om kua er syk med stoffskiftesykdommen ketose.

Storfekjøtt

Velkommen til seminar om rødt kjøtt, tarmhelse og -kreft

Er det noe vi kan gjøre for å produsere et sunnere norsk storfekjøtt?

Guangzhou, Kina. En urban hage i Panyu distriktet.

NMBU skal lede nytt prestisjeprosjekt om urbant landbruk

NMBU-ledet prosjekt om urbant landbruk har fått innvilget finansiering fra det prestisjefylte EU-programmet Horisont 2020. 

Doktorgradenforskningen til Ronja Wonneberger kan bidra til mindre angrep av byggbrukflekk og dermed større avlinger.

Sykdomsresistens i norske byggsorter

Bygg er den mest dyrka kornarten  i Norge og utgjør i dag ca. 50 % av kornarealet.  Men bygg er også svært utsatt for soppsykdommen byggbrunflekk, en plantesykdom som fra tid til annen kan gi opp til 40 % avlingsreduksjon. Det er derfor viktig å finne frem til måter for effektiv bekjemping av denne skadegjøreren. Doktorgradsforskningen til Ronja Wonneberger kan bidra til mindre angrep av byggbrunflekk og dermed større avlinger.

 

Kvaliteten å proteinet som brukes i hundefôr varierer mye, men det får ikke kunden informasjon om.

Store forskjeller på tørrfôr-kvalitet

«Lam og ris» står det på posen med hundefôr. Det høres velsmakende ut, men sannheten er at kvaliteten på ingrediensene kan være dårlig, ifølge ny forskning.

Spiseklare plommer

Knipeøvelser i frukthagen

Har du et gammelt plommetre du vurderer å hogge fordi frukten ikke smaker godt? Blir plommene små og sure? Det er ikke sikkert det er treet det er noe galt med.

AGROPRO

Sluttseminar i forskningsprosjektet AGROPRO

Prosjektet har undersøkt muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. På sluttseminaret presenteres nye resultater fra jord og planteforskning, økonomiske og sosiokulturelle studier og det blir paneldebatt.

Teorier om biekollaps har ført til mye unødvendig bekymring, ifølge forsker. I denne artikkelen forklarer han hvorfor.

– Vi sulter ikke ihjel om biene blir borte

Katastrofescenariet der vi sulter ihjel når biene blir borte er misvisende, ifølge forsker. – Frykten skyldes mer mangel på kunnskap enn mangel på bier, sier professor Åsmund Bjørnstad.

Illustrasjon tema forskning planter

Årets mottakere av Yara-stipendet 2017

Vi gratulerer fire flotte masterstudenter som har fått tildelt Yara-stipend for 2017.

Studenter og planter

La deg fascinere av planter

I år er det igjen duket for Fascination of Plants Day over store deler av verden. Fredag 12. mai er det plantenes dag (Fascination of Plants Day) på Campus Ås.

Marta Bou Mira

Oppdrettslaksen trenger marint omega-3

Marine omega-3-fettsyrer er nødvendig i oppdrettslaksens fôr for å bevare god helse

Bildet viser roboten  Thorvald i felt

Bruker droner og roboter til å finne nye plantesorter

Snart kan planteforskere ved NMBU ta en tur i åkeren og se på det som vokste der for et par år siden uten at det er behov for verken tidsmaskin eller skotøy. Det holder med et par briller og en datamaskin.

Det er usedvanlig lav dødelighet og ikke registrert infeksiøse eller miljøbetingede sykdommer i anlegget. Den lave dødeligheten gir grunnlag for gode forsøksresultater.

Senter for fiskeforsøk

Senter for fiskeforsøk er et moderne senter for småskala fiskeforsøk. Senteret har spesielle fasiliteter innen fôringsforsøk, RAS-teknologi (resirkulering av vann i akvakultur) og bruk av isotoper som sporingsmetode i fisk. Senteret har også en isolert karantenestasjon i beredskapsøyemed.

Etisk og bærekraftig hundeavl

Seminar om etisk og bærekraftig hundeavl

11. mai 2017 ble det arrangert et seminar om avlsforskning og hundeavl ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU campus Ås

Blomstrende potetåker, en avling som kanskje skal lagres like lenge som den står i åkeren.

NMBU blant de beste i verden innen landbruk og skogbruk

På en ny rangering av de beste universitetene i verden kommer NMBU på 23. plass innen landbruk og skogbruk.

Forsker Gisken Trøan (NMBU), fotografert i forbindelse med deltagelse i Forsker grand prix høsten 2014.

Sammenhengen mellom bruk av raps i fôr og mengden jod i melk

Raps har de senere år blitt en viktig fôringrediens, men bruken av rapsprodukter i fôr til melkeku førte til en reduksjon av mengden jod i melk.

Doktorgradsarbeidet til Ako Eugene Ako er grunnforskning som vil komme oss til nytte i fremtiden.

Fra grønnalger til landplanter

Encellede grønnalger tok steget fra ferskvann til landjorda og utviklet seg til landplanter for omtrent 500 millioner år siden. 

 

Furuskog tidlig morgen.

Kampen om det grønne karbonet

Alt som kan lages av olje kan lages av trær, tang og tare. Tilgangen på fornybar biomasse er begrenset. Skal vi lykkes med bioøkonomien, må det grønne karbonet utnyttes optimalt. Det krever kunnskap, tverrfaglig samarbeid og gode rammebetingelser.

.

ERA-Net boosts NMBU’s nutrition research

Out of 29 submitted full proposals, “SusPig” has been approved by the ERA-Net SusAn Co-funded call. “To be part of this cross-sectional, international consortium is a great boost for the NMBU”, Margareth Øverland says.

Problemet med eierløse katter skyldes i stor grad den lave statusen katten har.

Eierløse katter løser problemet med eierløse katter

Den beste måten å holde antall eierløse katter på et lavt nivå i et område, er å beholde en del av de eierløse kattene som allerede er der.

Poppel

Trær kommuniserer også

Riktignok ikke med deg, men med seg selv, med andre trær og med organismer i jorden. Inne i treet skjer det overføring av signaler i stor skala slik at hver lille bit av treet gjør akkurat slik som det skal.

"Landbrukets Datasky" vant innovasjonspris fra Landbrukssamvirket.

NMBU-forskere vant innovasjonspris for nytt landbruksdatakonsept

Innovativt prosjekt vil hjelpe bonden med «Big Data» i det grønne skiftet og får bistand fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Jens Nielsen

Volterra Lecture for Digital Life Norway - February 2nd

"Metabolism and its role in production of advanced biofuels, obesity and cancer",
byJens Nielsen, Professor ofSystems Biology and Synthetic Biology at Chalmers University, Göteborg.

Jens Nielsen

Volterra Lecture for Digital Life Norway - 2. februar

Volterra-forelesning for Digitalt Liv Norge: Modellering av metabolisme og dens betydning for avanserte biodrivstoff, overvekt og kreft, ved Jens Nielsen, Professor i Systems Biology and Synthetic Biology ved  Chalmers University, Göteborg.

Jordbær

Årets Gartnerhallen/BAMA stipend

Hvert år deler Gartnerhallen og BAMA ut to utdanningsstipend på 25 000,- til studenter som tar mastergrad innen fagfeltene plantevitenskap og relaterte fagområder. Årets stipend gikk til oppgaver om jordbær og nematoder.

Doktorgraden til Marian Schubert er grunnforskning på høyt nivå, og samtidig nyttig for moderne planteforedlingen.

Klimatilpasning for arter i grasfamilien

De fleste grasarter har sin opprinnelse i tropene og sub-tropene, men grasunderfamilien Pooideae er mer tilpasset kjølige klimaområder som i Norden, noe som er helt avgjørende for vellykket overvintring hos oss. Det genetiske grunnlaget for denne tilpasningen er temaet for doktorgraden (PhD) til Marian Schubert.

Storfe

Foods of Norway forsterker samarbeid med Chile

Både Norge og Chile har lang kystlinje, rik på tare. For å kunne utnytte taren maksimalt pågår det en stadig tettere ‘forskningstango’ mellom Foods of Norway og University of Chile.

Helga Amdahl

Frøavl av rødkløver

Rødkløver er en av de viktigste fôrplantene i Norge, men det er vanskelig å skaffe nok frø. I doktorgradsforskningen sin undersøker Helga Amdahl hvordan man kan bedre frøavlen av tetraploid rødkløver.


griser

Kartlegger grisens følelsesliv

Hva sier grisens grynt, snøft og hyl om dyrets følelsesliv? Det skal det europeiske forskningsprosjektet Soundwel finne ut mer om. Prosjektet er ett av tre NMBU-prosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd som finansieres av EU.

NMBUs ambisjon er å få tilslag på flere nasjonale og internasjonale prestisjeprosjekter. Dette vil gi grunnlag for langsiktig finansiering og gjøre NMBU enda mer synlig i universitetslandskapet innen både forskning og utdanning.

Nye prosjekter - full pott for NMBU

Da forskningsmidler for jordbruk og matindustri på 71 millioner kroner skulle fordeles, søkte NMBU om fem forskningsprosjekter. Samtlige søknader ble innvilget.

NMBUs rektor, Mari Sundli Tveit og Senterdirektør for Foods of Norway, Margareth Øverland, jubler over avspark for NMBUs første senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Jubler for Foods of Norway

8. oktober var det avspark for Foods of Norway. – Jeg er så stolt og glad, sa NMBU-rektor, Mari Sundli Tveit.

NMBU-professor Margareth Øverland og kolleger jobber raskt for å hente ut prøver fra nyslaktet gris. Målet er å finne ut hvilke griser som utnytter godt lokale fôrressurser.

Bioøkonomien inntar grisebingen

Norge har rik tilgang på biomasse, som trær, tang og tare og gras. Nå leter NMBU-forskere etter de grisene som er godt egnet til å foredle lokale fôrressurser.

Errki-Einar tror vi kommer i større grad kommer til å produsere planter i biologisk bærekraftige veksthus i framtida

Gartnerhallen/BAMAstipendet går til forskning på postharvest og aquaponics

Gartnerhallen/BAMAstipendet har som formål om å fremme rekruttering til fagfeltet Plantevitenskap ved NMBU. Studentene som i år har blitt valgt ut til å få stipendet på 25 000 kr er Ingvill Hauso og Errki-Einar Søberg.

Solbær

Miniseminar 7. juni

IPV would like to invite you to a miniseminar June 7 where there will be guest lectures in "Breeding Fruit Cultivars for Improved Quality" and "Breeding black currants for sustainable production and multipurpose use".

Stortingsmann Knut Storberget fortalte om norsk landbrukspolitikk og satte brøddeig med hvete sorten ‘Mirakel’

Det norske hvetemirakelet

I Vitenparken Campus Ås ble det 14. november holdt et internasjonalt seminar om hveteforskning med foredragsholdere fra alle de norske og flere internasjonale fagmiljøer.

Traktor I grøngjødseleng

Er husdyrgjødsel fra slakterier en risiko for plantehelse?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), hvor NMBU er tungt inne i mange av faggruppene, har foretatt en vurdering av risiko for plantehelse ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier.

Doktorgradsforskningen til Wiktoria Kaczmarek-Derda vil bidra med mer kunnskap om hvordan sivartene kan bekjempes i eng- og beitemarkene våre.

Ugras i eng og beitemark

Sivarter er et økende ugrasproblem som reduserer næringsverdien i grasavlingene. Doktorgradsforskningen til Wiktoria Kaczmarek-Derda vil bidra med mer kunnskap om hvordan sivartene kan bekjempes i eng- og beitemarkene våre.

Glade prisvinnere fra NMBU mottok prisen på NOKUTs konferanse "Utdanningsfest" 1. november 2016.

NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

I går fikk NMBU og Institutt for plantevitenskap tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2016 fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for sitt arbeid med utdanningen av agroøkologer.

Peyman Mosberian Tanha

Plantebasert fôr og klimaendringer skaper helseutfordringer for oppdrettsfisk

Havbruksnæringen har i økende grad gått over til plantebasert fôr. Samtidig forringes miljøet. Ny forskning viser at de to utfordringene samlet gir grunn til bekymring.

Kylling

Kan kråsstein i kyllingfôret erstatte narasin?

Nå som narasin ikke lenger er i bruk er det behov for andre virkemidler for å bedre tilstanden i tarmen til kyllingen. Kan kråsstein bedre fordøyelsen?

Maria Therese Tjernsbekk

Mink som modelldyr for testing av proteinkvalitet i hundefôr

Hundefôr kan ha varierende proteinkvalitet. Aminosyresammensetning og fordøyelighet er viktige mål for proteinkvalitet. Studiene i avhandlingen viser at mink er et egnet modelldyr for effektiv og billig evaluering av proteinkvalitet.

Seminar om hesteavl

Norsk studie om hester som kommuniserer med mennesker går verden over

En norsk forskergruppe tok i bruk symboler for å spørre hester om de ville ha på dekken. Forskningen får nå stor oppmerksomhet verden over.

Odd Vangen

Professor i husdyravl Odd Vangen er tildelt Distinguished Service Award of EAAP

Vangen ble på EAAP kongressen i Belfast i forrige uke tildelt Distinguished Service Award of EAAP (European Federation for Animal Science)

Kineserne importerer norsk laks tross boikott.

Fet fisk kan lage farlige stoffer i tarmen

En ny studie fra NMBU og Nofima nyanserer bildet av hva slags mat som kan innebære kreftrisiko.

Sommermelken er lsunnere enn melken ellers i året.

Sommermelk er litt sunnere

Beiteslipp fører til mer enn våryre kyr. Melken kyrne produserer blir også sunnere.

Vomuttak i fistelkufjøset

Voluminøs befaring i fordøyelsen

Når man skal lære om kuas fordøyelse inngår både det å ta ut, veie og analysere det kua har spist.

Den strigla hagen består ofte av tuja og bark.

Hva slags type hageeier er du?

Vil du yte eller nyte i hagen? Liker du å få jord under neglene eller foretrekker du å beundre hagen fra en fluktstol med noe godt å drikke i glasset?

Håndmelking av geit I Mgeta, Tanzania

Muleg avlsprogram for mjølkegeit i Tanzania

Mjølkegeiter kan gi betre levekår for bønder i Tanzania. Det må satsast på avl av geiter som tåler klimaet, som mjølkar meir og har god fruktbarhet.

Doktorgraden til Hadush T.  Beyene har bidratt til ny kunnskap om forekomsten av soppgiften fumonisin i mais og er et viktig bidrag til økt matsikkerhet i Etiopia.

Soppgifter i mais

Fusarium-råte og utvikling av soppgifter er en stor trussel mot maisproduksjonen over hele verden. I sin doktorgrad påviser Hadush Tsehaye Beyene en rekke muligheter til å begrense produksjonen av soppgifter. Soppgiften forekommer ikke i norskprodusert sukkermais.

Det er trendy å velge bort kjøtt og melk fra kostholdet. Det kan få konsekvenser for helsen.

- Rødt kjøtt og melk er sunt

Du bør vite hva du gjør når du velger å kutte ut viktige matvarer i kostholdet. Trendkosthold som innebærer å ikke spise kjøtt eller drikke melk kan være mer skadelig enn sunt.

I doktorgradsforskningen sin finner Tomasz L. Woznickiviser at solbær har den mest verdifullle avlingen ved fuktige og kjølige værforhold.

Solbær – sorter, klima og innholdsstoffer

Tomasz Leszek Woznicki har i sin doktorgrad sett på hvordan innholdet av helserelaterte stoffer i solbær påvirkes av klimaforhold og sorter med ulikt genetisk opphav.

Øystein Holand

Nytt fremragende nordisk forskningssenter innen reindrift

Klimaendringer og mer intensiv ressursutnytting av nordområdene vil føre til endringer for reindriften. Nytt «Nordic Centre of Excellence» skal undersøke reindriftens tilpasningsmuligheter til disse endrede sosio-økologiske forholdene.

Kornåker i Ås

Årets mottakere av Yara-stipendet 2016

Stor bredde blant mottakerne av årets Yaras-stipend. De fire masterstudentene representerer fire forskjellige studieprogram fra fire ulike institutt.

Ismet Nikqi med sementblanderen som rommer nyvinningen i fôrproduksjonen. Nikqi, som opprinnelig er fra Kosovo, ble headhuntet til NMBU da FôrTek åpnet i 1997.

Pellets får myke vinger

En oppfinnsom kar og en sementblander gjør at fiskeoppdrettere og fôrprodusenter kan spare både penger og arbeid.

Studenter som har vært med å produsere planter til Fascination of Plants Day på Campus Ås

La deg fascinere av planter

Torsdag 19.mai er det plantenes dag (Fascination of Plants Day) på Campus Ås.

Doktorgradsforskningen til Pia Heltoft Thomsen bidrar til økt kunnskap om hvordan lagringssvinn hos potet kan reduseres.

Poteter – kvalitet og lagring

Pia Heltoft Thomsen sin doktorgrad vil bidra til å redusere  lagringssvinnet hos potet.

Theo Meuwissen

Utviklet avlsmetode – hedres med pris

Theo Meuwissens genforskning har vært avgjørende for avl av husdyr og foredling av planter. 1. mai mottok han som første akademiker ved et norsk universitet den amerikanske John J. Carty Award.

Sondre Stokke Naadland

Mer melk med gode grovfôrblandinger

Økt ytelse hos melkekyr i økologisk produksjon kan oppnås ved å kombinere surfôr fra første- og andregangsslått av økologisk slåtteeng.

Gruppebilde fra da Agroøkologi-gruppen var på besøk ved UoC.

Besøk ved University of Calcutta

Agroøkologi-gruppa ved Geir Lieblein, Tor Arvid Breland og Anna Marie Nicolaysen besøkte i slutten av februar/begynnelsen av mars samarbeidspartnere ved University of Calcutta (UoC).  

 

Doktorgradsforskningen til Mohamed Abdelhalim vil bidra til sikre og raskere foredling av snømuggresistente grassorter.

Snømugg og overvintringsskade på gras

Doktorgradsforskningen til Mohamed Abdelhalim vil bidra til sikre og raskere foredling av snømuggresistente grassorter. 

Hunder elsker å gnage på bein, så i tillegg til at det renser tennene er det også et velferdstiltak, sier forsker Øystein Ahlstrøm ved NMBU.

Hunden gnager seg til renere tenner

Margbein fra storfe fungerer litt som en tannbørste for hunder. Det fjerner plakk, men det er forskjell på hvor effektive de ulike typene margbein er.

Professor Theodorus Meuwissen

Markerer ny retning innen husdyravl

National Academy of Sciences, Washington, USA, har tildelt utmerkelsen The John J. Carty Award for the Advancement of Science til professor i bioinformatikk ved NMBU Theodorus Meuwissen for hans pionerarbeid innen genomisk seleksjon.

Måling av synlig lys som brokkoli utsettes for i butikkene. Måleinstrument er LU-Ex 02 digital luxmeter.

Helsefremmende stoffer i brokkoli

Ny forskning viser at innholdsstoffer i frukt og grønnsaker som vitaminer, mineraler og flavonoider (antioksidanter) har stor betydning for å hindre utviklingen av kreft og hjerte- og karsykdommer.

Birger Svihus.

En fortelling om maten

Idealet om at maten ikke skal være industriprodusert, prosessert eller produsert ved bruk av kjemikalier, er antivitenskapelig og reaksjonært, og svært uheldig for moderne matproduksjon.

Doktorgradsforskningen til Sigridur Dalmannsdottir bidrar til mer kunnskap om konsekvensene av klimaendringene.

Vinterherdighet hos engvekster

I sin doktorgrad har Sigridur Dalmannsdottir sett på hvordan pågående og fremtidige klimaendringer påvirker de viktigste fôrplantene våre.

Promper norske kyr for mye?

Promper norske kyr for mye?

Norske kyr raper og promper for mye og er klimaverstinger. Dette har vært hevdet gang på gang fra mange aktører i de siste ukers kjøttdebatt i media. Dette er i beste fall en stor misforståelse, mener forsker Laila Aass.

FjordSkeid

Norsk hestekraft i off road race

Den gamle styrkeprøven Skeid er igjen tatt i bruk blant våre nasjonale hesteraser - en historisk kappestrid hvor hestene får vist det de er gode på, i hodet og i terrenget.

Resultatene fra forskningen til Anette Åkerström er allerede tatt i praktisk bruk

Rensing av slamvann med mikroalger

Anette Åkerström har i doktorgraden sin forsket på alternative måter for å fjerne næringstoffer i avløpsvann fra husholdninger ved hjelp av mikroalger.

Daria Markina doktorgradforskning er viktig bidrag til kunnskapen om mikroalgenes muligheter.

Mikroalger - mulighetenes organismer

Den biokjemiske sammensetningen av mikroalger kan styres ved å endre dyrkingsmiljøet slik at de utvikler et ønsket produkt, ifølge doktoravhandlingen til Daria Markina ved NMBU.

Professor Bjarne O. Braastad sammen med Rampoline

Ti ting du ikke visste om katten

Katten kan oppleves som et litt mystisk dyr som det ikke er så lett å forstå seg på. Den er en spennende dyreart med mange egenskaper som ikke er så godt kjent, sier professor Bjarne O. Braastad ved NMBU.

Kineserne importerer norsk laks tross boikott.

Nytt forskningsprosjekt vil bidra til mer bærekraftig oppdrettsnæring

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.

Hesten gir beskjed om den vil ha på dekken eller ikke ved å peke på symboler med mulen.

Hester vil helst gå uten dekken

I en undersøkelse gjort blant 23 hester, svarer hestene at eierne er for ivrige i bruk av dekken. For første gang får hester mulighet til å si ifra hva de ønsker.

En geit i forskningens tjeneste

En geit i forskningens tjeneste

Når det er trangt om plassen i geitefjøset øker stresset og frykten i flokken. Men hvordan måler forskerne stress og frykt på en vitenskapelig måte?

Bulldog  er en rase med store helseproblemer. Avlen har gjort at den har problemer med å bevege seg på grunn av de vinklende bena og hofteleddsdysplasi, den har pusteproblemer på grunn av det butte fjeset og problemer i forbindelse med fødsler på grunn av det store hodet.

Selskapshund – en champion i sykdom og lidelser

Mange selskapshunder avles til et liv med sykdom og lidelse fordi et rasespesifikt utseende er det viktigste.

Studiene til Shiori Koga har gitt en dypere forståelse av hva som påvirker variasjonen i glutenkvaliteten.

Doktorgrad - Shiori Koga - Norsk brødhvete

Forsøk  har vist at hvete får svakere glutenkvalitet i sesonger med kjølig og fuktig vær. Dette gjør at bakekvaliteten av norsk hvete varierer fra år til år og fra sted til sted, noe som er utfordrende for mølle- og bakeindustrien.

Egget er en kylling som ikke er puslet sammen ennå – riktig nok uten befruktning, ifølge ernæringsprofessor Birger Svihus.

En hyllest til egget

Egget er så næringsrikt at det omtrent er som å spise kjøtt og fisk samtidig.

Amsalu Gobena Roro har forsket på hvordan planter reagerer på UV-stråling.

Doktorgrad - Amsalu Gobena Roro - UV-stråling og plantevekst

I planteproduksjonen i veksthus nyttes det i dag i stor grad kjemisk vekstregulering for å kontrollere plantenes vekst og utvikling. Siden dette er en lite miljøvennlig forskes det på å finne alternative metoder.

 I doktorgradsavhandlingen sin har Haakon Helland undersøkt muligheten for å øke forbruket av fersk ferdigkuttet kålrot.

Doktorgrad - Haakon S. Helland - Mer rotgrønnsaker i kostholdet

Skal vi øke bruken av tunge rotgrønnsaker som kålrot og nepe, må vi gjøre de lettere tilgjengelig ved at de kan markedsføres i skrelt og oppdelt tilstand.

Tidlig om morgenen samles hoppene inn fra beite. Hver hoppe melkes rundt åtte ganger i løpet av dagen

Mongolsk hoppemelk – en sunnere festdrikk

Gjæret hoppemelk, airag, har igjen blitt en tradisjon i brylluper og ved feiringer i det som på Djengis Khans tid var en del av det store Mongolriket.

Dr. Fetien Abay Abera fikk nylig en stor pris for forskningen sin.

Gjev pris til tidligere IPV-doktorand

Etiopiske Fetien Abay Abera, tidligere doktorgradsstudent ved NMBUs Institutt for Plantevitenskap, har fått en prestisjefylt pris for forskningsarbeid som bygger på doktorgraden hennes ved NMBU

Hunden har en positiv opplevelse av å glede seg til å få den innpakkende gobiten

Slik gir du kjæledyra en forventningsfull jul

Opplevelsen av positive forventninger er lik for mennesker og dyr, og den optimale dyrevelferden er når hunden eller katten er i en tilstand hvor den gleder seg til noe.

Spelsau i fjellet

Lam over normalen

Vekten på høstens slaktelam er overrakende høye med tanke på den varme sommeren. Årets varme og tørre sommer ville normalt gitt en rask utvikling av vegetasjonen i fjellet og tidlig fall i kvaliteten på beiteplantene. Det går ut over lammenes vekst.

Margareth Øverland forsker på alternativt fôr til dyr

Nytt forskningssenter "Foods of Norway"

NMBU er tildelt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) «Foods of Norway» av Norges forskningsråd.

PlantBio2014

PlantBio 2014: nettverkskonferanse for planteforskere

Den årlige nettverkskonferansen PlantBio 2014 gikk av stabelen 3. og 4. november på Quality Airport Hotell Gardermoen.

Tanzania har 18 millioner storfe, og zebufe er den viktigeste rasen

Endring eller ørken

Husdyrproduksjon i Tanzania er i stor grad tuftet på felles beiteområder hvor hver enkelt bonde ønsker å ha så mange dyr som mulig. Et omfattende organisert beitesystem må til for å stoppe utarmingen av fellesressursene.

Anne Kjersti Uhlen

Den store hveterevolusjonen

Visste du at det meste av mathveten i dag blir produsert på norske jorder? Langvarig forskningsinnsats for å utvikle gode hvetesorter og dyrkingsmetoder har revolusjonert norsk hveteproduksjon.

Beite i innhegning

Lauv og kvister i kampen mot utarming

Overbeiting har ført til utarming av jorda i Etiopia. Men ved å ta i bruk vekster som tidligere ikke har vært brukt som fôr og gjennomføre beiterestriksjoner er nå beiteområdene og skogen på vei tilbake.

CT scanning ble brukt på levende dyr for å se graden av oseteokondrose

Avl bedrer grisevelferden

Bruk av ny teknologi i avlsorganisasjonen Norsvin gjør at grisen kan få enda bedre ben, klauver og kropp gjennom målrettet avl. Avlen kan også styrke holdbarheten til purka, slik at hun kan få flere kull uten at det går ut over velferden hennes.

Høne i EU-godkjent bur

Dyrevelferd og miljøvennlig produksjon på agendaen

Verdens mest effektive og miljøvennlige kjøttproduksjon har forskningsresultater å formidle og utfordringer å diskutere. Alt innen fjørfe var tema da fagfolk fra hele verden var samlet til den 14. Europeiske fjørfekonferansen.

Laks

Villaks kan tilpasse seg klimaendringer

Atlanterhavslaks tåler temperaturendringer bedre enn forskerne trodde

Fôrteknologi

Mat for fremtiden

Vil du være unik og ettertraktet? Velg master i fôrteknologi ved NMBU! Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er ett av to universiteter i verden som tilbyr studier innenfor fôrteknologi.

Laks

Høyt profilert publikasjon fra senter for fiskeforsøk på Ås

En grunnleggende artikkel fra en doktorgradsavhandling avlagt ved IHA om sammenhengen mellom forventning og aggresjon hos fisk ble nylig publisert i det meget prestisjetunge tidsskriftet Proceedings of the Royal Society of London (Biological sciences).

Elghund

Bedre jaktegenskaper hos norske elghundraser

Jaktegenskapene til Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort skal forbedres gjennom et nystartet forskningsprosjekt. 

Tømmer

Fremtidens fiskefôr vokser i skogen

Gjær produsert på flis fra norske grantrær og bakteriemel dyrket på naturgass fra Nordsjøen blir til høyverdig protein som oppdrettsfisk kan spise. Proteinet er til og med bra for fordøyelsen.