For våre studenter

NMBU har flotte parkanlegg både på Campus Ås og Campus Adamstuen.

Studieplaner - studier ved Fakultet for biovitenskap

Her finner du lenker til studieplaner for de ulike programmene ved Fakultet for biovitenskap:

Application.

Forslag til gradsoppgaver

Her finner du forslag til tema for avsluttende gradsoppgaver.

Hestefag

Studèr HEST ved NMBU!

Ser du etter en utdanning som gir deg kompetanse på HEST?

Ph.d.-studiet ved Biovit

Her finner du informasjon om gjennomføringen av ph.d.-studiet ved Biovit.