SKATTEFORSK

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning

Ill. skatteflukt

Nyheter

Science

Skatteforsk i Science

Science avslørar at store samfunnsøktører bruker skatteparadis for å dekke over investeringar i miljøskadelege verksemder. Skatteforsk’s Gabriel Zucman og Annette Alstadsæter er blant dei som er intervjua i saka.

NFR

Skatteforsk i nytt NFR-utvalg

Forkningsrådet oppretter nytt planutvalg for satsing på forskning om makroøkonomiske utfordringer. Og Skatteforsk er med.

Studio 2 P2

Skatteforsk i Studio 2 på NRK P2

Politirazzia av Tysklands største bank.

familienettverk

Skattetilpassing smittar

Ny forsking viser at fleire deltar i skatteplanlegging dersom andre i familien også gjer det. Nettverk aukar kunnskap og endrar normer, noko som kan føre til auka deltaking i skatteplanlegging.

SKATTEFORSK

Vi forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd.  Våre mål er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.
På denne siden vil vi formidle store og små nyheter og forskningsresultater.
Senterets leder er professor Annette Alstadsæter.

Mer om oss. 

Kontaktinformasjon:

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning
Handelshøyskolen
NMBU
Postboks 5003
1432 Ås