Studier ved Handelshøyskolen, NMBU

  • Husk søknadsfristen 1. juni!
    Foto
    NMBU

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og kandidater i entreprenørskap og innovasjon.

Studier

Published 2. mars 2013 - 13:00 - Updated 8. november 2017 - 11:01