Kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Aktuelt

Hvs gjør trær til trær?

Hva gjør trær til trær?

Trær representerer klodens største landbaserte karbonsluk og biomassen lagret i trestammer blir en viktig ressurs i det grønne skiftet. Likevel kan vi fortsatt ikke svare på det mest fundamentale spørsmålet: Hva gjør trær til trær?