Oppdrag

Pilotanlegget ved IKBM

Nasjonale matpilotanlegg Campus Ås

Nye og oppgraderte fasiliteter posisjonerer nå Campus Ås til et sentralt matkompetansesenter på høyt vitenskapelig nivå. Nofima og NMBU tilbyr samlet varierte fasiliteter som er listet opp i oversikten under.

Pilotanlegget IKBM

Meieri og bryggeri

KBM kan ta på seg oppdrag for matprodusenter og andre kunder. Slik kan vi få utnyttet vår kompetanse og tilgjengelig utstyr, samtidig som instituttet får kontakter som er verdifulle både for forskning og undervisning. NMBU samarbeider blant annet med Nofima Mat om å tilby matpilotfasiliteterer.

Filtration equipment and 30 L fermentor in the biorefinery laboratory

Labpilot bioraffineri

Bioraffineringslaben ved NMBU er blant annet sentral i forskningsprosjektet Foods of Norway. Denne labpiloten for bioraffinering kan blant annet bearbeide restråstoff/plussprodukter som ikke er næringsmidler i 30-50 liters skala.