Landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn

Aktuelt

Gamle erverdige hus kan ha egne lovdokumenter. Det gjør både politikere og utbyggere usikre på om de kan bygge nytt eller endre eiendommene, ifølge forsker.

Gamle lovdokumenter skaper full forvirring i boligutbygging

Ingen forstår hvordan lovreguleringer for villastrøk skal behandles, ifølge forsker.
– En lovendring er helt nødvendig, mener hun.