Aktuelt

Studentene Jacob Thorsen Koren og Henriette Crook diskuterer prosjektene som de har jobbet med denne høsten med Charlotte Helleland fra Dark arkitekter og Christina Rasmussen fra Kristiansand kommune, under et åpent arrangement på Kulturhuset.

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

For å kunne spille en aktiv rolle i omstilling kreves en holdning til kunnskap som er fremtidsorientert og som blir til mens man handler, mener NMBU-professor Elin Børrud, som utvikler innovative undervisningsopplegg for sine studenter.

Gamle erverdige hus kan ha egne lovdokumenter. Det gjør både politikere og utbyggere usikre på om de kan bygge nytt eller endre eiendommene, ifølge forsker.

Gamle lovdokumenter skaper full forvirring i boligutbygging

Ingen forstår hvordan lovreguleringer for villastrøk skal behandles, ifølge forsker.
– En lovendring er helt nødvendig, mener hun.

Studentenes forslag og innspill har blitt til en utstilling som skal gå på rundgang mellom rådhusene i Kristiansand, Songdalen og Søgne.

NMBU-studenter gir innspill til utviklingen av nye Kristiansand

Kristiansand, Søgne og Sogndalen kommuner skal slås sammen. I et helt år skal NMBU-studenter analysere, planlegge og utforske mulighetene som finnes for den nye storkommunen.

Holth foreleste om hovedtrekk i den norske jordskifteloven, med særlig fokus på arealplaners betydning for gjennomføring av jordskiftesaker.

Tyske dommere lærte om norsk jordskifterett

Hvert tredje år arrangeres konferanse for dommerne i tysk høyesterett og lagmannsrett (Bundesverwaltungsgericht og Oberverwaltungsgericht). Dosent Fredrik Holth fra NMBU var i juni invitert til å holde åpningsinnlegget, i selskap med justisminister i Mecklenburg-Vorpommern, Katy Hoffmeister og andre ledende tyske jurister.

Aktuelt

Norsk-italiensk workshop om eiendom og arealbruk

Nord-Italia har klare likhetstrekk med den norske topografien, økonomisk levestandard og infrastruktur. Nå har  Institutt for eiendom og juss gjennomført en workshop for å se hvordan et fremtidig samarbeid kan løfte både norsk og italiensk forskning og utdanning.

Åse Grøttå og Julian Skytterholm var to av de rundt 130 studentene som presenterte sin gradsoppgave ved Fakultet for landskap og samfunn den 19. juni.

Gradsdagen ble en festdag for studenter og ansatte

En etter én kom studentene lettet ned til Hjerterommet café i Urbygningen med en rose i handa etter vel gjennomført presentasjon av gradsoppgaven. På denne dagen fullførte rundt 130 kandidater studiene ved Fakultet for landskap og samfunn.

I denne brosjyren presenteres bachelor- og masteroppgaver som blir lagt frem på Gradsdagen 19. juni 2018 ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

Ta en titt på våre gradsoppgaver!

I denne brosjyren kan du lese om de rundt 130 bachelor- og masteroppgavene som ble presentert på Gradsdagen ved Fakultet for landskap og samfunn våren 2018. 

Innføring i jordskifterett blit utgitt av Universitetsforlaget.

Norges første lærebok i jordskifterett kommer i oktober

– Fram til nå har vi brukt lovkommentaren til jordskifteloven, men denne er ikke så godt egnet som lærebok, sier Per Kåre Sky som sammen med Øystein Bjerva står bak bokprosjektet.  

Slik er førstesiden til det nye eiendomsmagasinet DEKAR fra studenter på NMBU.

Studenter med nytt eiendomsmagasin

Har kunstig intelligens en fremtid i domstolene? Er bønder interessert i bakkekontakt? Og hva skjer med eiendomsmarkedet i Kina? DEKAR heter det nye eiendomsmagasinet, utgitt av studenter ved Institutt for eiendom og juss på NMBU.

Alle er velkommen til Fakultet for landskap og samfunns gradsdag 19. juni hvor studentene presenterer sine gradoppgaver. Kanskje finner du bedriften din sin drømmekandidat?

Studentene presenterer sine gradsoppgaver på gradsdagen 19. juni. Velkommen!

På gradsdagen den 19. juni gjennomfører bachelor- og masterkandidater ved Fakultet for landskap og samfunn sine muntlige eksaminasjoner. På denne siden finner du programmet for dagen og informasjon om gradsoppgavene. Presentasjonene er åpne for alle.

Masterklassen «Kristiansand +» legger opp til gode muligheter for tverrfaglig samarbeid, og arbeidsformen ligger dermed tett opp mot virkeligheten i arbeidslivet

Er du student på utkikk etter et spennende tema for masteroppgaven?

Nå har du muligheten til å jobbe med et konkret og høyaktuelt case i samarbeid med studenter fra andre fagområder i den tverrfaglige masterklassen «Kristiansand +».

Steinar Taubøll ved Institutt for eiendom og juss er redaktør for temanummeret om overvannshåndtering

Kart og Plan med temanummer om overvann

Med våtere og villere vær har mye overvann blitt en ny normaltilstand, og mange trenger ekspertbistand. De som er bekymret for omfattende tiltak og store pengesummer, bør lese tidsskriftet Kart og Plan sitt nye temanummer.

Studentene gir ekspertråd i bysimulatorspillet Cities:Skylines

Se studentene bygge fremtidens Oslo!

Cities: Skylines er et av de heftigste bysimulasjonsspillene som finnes. Men hvordan håndterer spillet å møte fremtidens byutviklingseksperter? Vi lot våre studenter gå løs på Hovinbyen i Oslo, som er Norges største byutviklingsomårder.

Presentasjonsteknikk

Gradsoppgavepresentasjon - 4. juni 2018

Velkommen til individuell gradsoppgavepresentasjon ved Fakultet for landskap og samfunn. Presentasjonen er åpen for alle interesserte og vil foregå via Skype.


Beste foreleser

Nikolai Winge ble semesterets beste foreleser

Det var en overrasket og svært glad Nikolai Winge som tok imot prisen for semesterets beste foreleser sist uke. – Anerkjennelsen fra studentene betyr veldig mye for meg, sierden populære foreleseren.

Bærekraftig

Velkommen til fagdag om medvirkning

Sammen skal vi skape framtidens bærekraftige byer. Men hvordan? NMBU og Oslo kommune inviterer til fagdag om medvirkning den 16. februar.

Hvete er den viktigste matkorn-arten i Norge, men i gjennomsnitt er det bare litt over 50 % av mathveten vår av norsk produksjon.

Følg diskusjonen om opsjonsavtaler for landbruksareal

Vil et forbud mot opsjonsavtaler for landbruksareal styrke jordvernet? Les meningsutvekslingen mellom doktorgradsstipendiat Kristine Lien Skog fra Institutt for by- og regionplanlegging og dosent Fredrik Holth ved Institutt for eiendom og juss.

Aktuelt

Eiendomsstudentene studerte jordskiftesaker i feltarbeid

Jordskifte var hovedtema for eiendomsstudentenes feltarbeid som ble gjennomført i Oppland i august og september. I denne rapporten kan du lese om studentenes arbeid og resultatene fra felt. 

Printscreen

- Eiendom er «local business»

NMBU-forsker Sølve Bærug har lenge savnet en innføringsbok som tar for seg norske forhold på feltet eiendom, eiendomsmegling og taksering. Han tok saken i egne hender, og hans nye bok er ute for salg nå. 

På feltstudie kan studentene selv se hvordan kartet stemmer med terrenget.

Den beste måten å lære seg eiendomsfaget på

Undervisning i praksis: Om man virkelig skal forstå eiendomsfaget må man studere hva som skjer ute i den virkelige verden. Masterstudentene i eiendomsfag fra NMBU begynte studieåret på Lillehammer med å studere faktiske saker som Jordskifteretten har behandlet. Målet er å forstå hva som egentlig har skjedd.

Forsiden av boka «Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida», skrevet av Hans Sevatdal.

Hyller Sevatdal for hans bidrag til eiendomsfaget

Stipendiat Leikny Gammelmo skriver om Hans Sevatdal, som spilte en sentral rolle for utdanningen i eiendom og juss på NMBU. Hans siste bok kom ut i år.

 

Denne boken gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Hovedvekten ligger på en fremstilling av arealplanprosesser, innholdet i arealplaner, gjennomføring av arealplaner og reglene om hva som omfattes av byggesaksdelen.

Ny innføringsbok i plan- og bygningsrett

Fredrik Holth og Nikolai K. Winge ved Institutt for eiendom og juss har kommet med nok en ny bok. Denne gang dreier det seg om en innføringsbok i plan- og bygningsrett skrevet spesielt med tanke på universiteter og høyskoler. Boken vil også være godt egnet for jurister, arealplanleggere, politikere og andre som søker kunnskap om plan- og bygningsloven.

De som jobber med eiendom og registrering møter ofte må mange uklarheter, som må ryddes opp i.

Spøkelser i kartet og dagens «ghostbusters»

Over hele Norge finner du titusenvis av spøkelseseiendommer. De skaper rot i papirer, trøbbel i eiendomssalg og fyrer opp nabokrangler. Men ikke fortvil. Over hele landet sitter det ivrige ghostbustere som har et mål: Å bli kvitt alle spøkelsene.

Katrine Broch Hauge er ny instituttleder

Ny instituttleder for eiendom og juss

Katrine Broch Hauge har overtatt instituttleder-roret ved Institutt for eiendom og juss.

– Dette er en bok samfunnet har brukt for, sier Per Kåre Sky

Samler Norges eiendomshistorie for første gang

Bak den nye boken om norsk eiendomshistorie ligger det flere tiår med arbeid.

Sider