Meny
Om fakultetet
Fakultetets mål

Fakultetets mål

 • Fakultetets mål baserer seg på NMBU sine mål

  Fakultetets mål baserer seg på universitetets mål

Fakultetsstyret vedtok 8. februar 2017 en målstruktur for fakultetet (Sak 3/2017). Denne tar utgangspunkt i NMBU strategi 2014-2018.

Fakultetets mål

Sektormål 1

Kunnskapsdepartementets sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning.

 • Mål for fakultetet:
 • Fakultetet har internasjonalt fremragende og robuste fagmiljøer som utøver forskning og utdanning av høy kvalitet og samfunnsrelevans og som vinner prestisjeprosjekter
 • Fakultetet bruker aktivt NMBUs læringsfilosofi
 • Fakultetet utvikler toppkompetanse hos yngre lovende ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
 • Fakultetet har tiltak rettet mot å styrke faglig kvalitet i alle ledd
 • Fakultet styrker og utvikler nye faglig synergier mellom fagfelt på fakultetet og på NMBU

 

Sektormål 2

Kunnskapsdepartementets sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Mål for fakultetet:

 • Fakultetet har nasjonale og internasjonale prosjekter sammen med sine samarbeidspartnere, og har en økende andel prosjekter fra EU og NFR.
 • Fakultetet har en tydelig rolle i miljø- og biovitenskapene
 • Fakultetet har en synlig samfunnsrolle og bidrar til verdiskaping
 • Fakultetet har et spesielt ansvar for å ivareta samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juridiske fag på NMBU

 

Sektormål 3

Kunnskapsdepartementets sektormål 3: God tilgang til utdanning

Mål for fakultetet:

 • Fakultetet arbeider målrettet med utdannings- og forskningsformidling
 • Fakultetet har en aktiv strategi for rekruttering av studenter
 • Fakultetet satser på etter- og videreutdanning av høy kvalitet
 

Sektormål 4

Kunnskapsdepartementets sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Mål for fakultetet:

 • Fakultetet skal bidra til campusplanen slik at fakultetet blir samlet i færre bygg og i samme området på campus og med gode arbeidsplasser og god forsknings- og utdanningsinfrastruktur
 • Fakultetet har et godt arbeidsmiljø med ansatte som viser gjensidig respekt for hverandre
 • Fakultetet har en demokratisk og effektiv organisasjon
 • Fakultetsadministrasjonen yter service av høy kvalitet av en kompetent stab
Published 4. April 2017 - 13:08 - Updated 29. desember 2017 - 12:44