Lese- og arbeidsplasser for studenter ved LANDSAM

  • Lese- og arbeidsplasser for studenter ved LANDSAM
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Her finner du som er student ved LANDSAM oversikt over tilgjengelige lese- og arbeidsplasser. 

Lese- og arbeidssaler

Fordeling av arbeidsplasser og undervisning i Akropolis (A) høsten 2018:

A204 - arbeidsplasser for LAA115 – landskapsarkitekter (august + høstparallell)
A207 - arbeidsplasser for LAA115 – landskapsingeniørene (august + høstparallell)
A209 – arbeidsplasser for APL100 og EIE 100 - byreg og eiendom (i august)

Datasaler finner du i Akropolis 1.et (A)  og Urbygningen 3.et (U)

Datasalene kan du bruke når du vil dersom det ikke foregår undervisning der.

Lesesalsplasser i 4 etg i Urbygningen (U) som ikke er reservert for masteroppgave-studenter er åpne for alle LANDSAM-studenter. 

Det er også åpne lesesalsplasser i Sørhelling og i Tårnbygningen. 

Published 28. september 2018 - 9:19 - Updated 28. september 2018 - 9:19