Informasjon om masteroppgaven for studenter ved LANDSAM

  • Gradsdag ved Handslshøyskolen
    Foto
    NMBU

Masteroppgaven avslutter studiet ditt og utgjør tilsammen 30 studiepoeng. Dette er en gylden anledning til å fordype seg i en spennende problemstilling innenfor fagfeltet enten i en individuell oppgave eller sammen med en medstudent.

Masteroppgaven

Hele det siste semesteret av studiet ditt er avsatt til dette arbeidet. Grunnlaget for vurdering av oppgaven er både en skriftlig oppgave og muntlig presentasjon av oppgaven. 
I avslutning av vårsemesteret arrrangerer LANDSAM en gradsdag der gradsstudentene presenterer sine oppgaver i parallelle sesjoner. Dette er en festdag og høytidlig markering av LANDSAMs ferdige kandidater. 


Til deg som skal skrive masteroppgave er det laget et eget rom i CANVAS med mye nyttig informasjon om gradsoppgaven.

Det vil avholdes informasjonsmøter om masteroppgaven ca ett år før du skal igang med arbeidet.

Se arkivet BRAGE med oversikt over tidligere innleverte masteroppgaver.

Published 27. september 2018 - 10:20 - Updated 27. september 2018 - 10:52