Studieveiledere ved Landsam

  • Ill. til NMBU studentside
    Foto
    Shutterstock

Hver studieprogram har sin studieveileder som kjenner ditt studieprogram i detaljer. 

Studieveiledning

Studieveiledere ved Landsam

Anette Virtanen 
Bachelor in International Environment and Development
Master in International Development Studies

Catherine Wilson
Master in International Relations
Master in International Development Studies

Anne Svinddal 
Bachelor i landskapsingeniør og Master i landskapsarkitektur

Monica Vestvik
Master i By- og regionplanlegging og Master i Eiendom

Jørn Kongsten Brevik
Master i Folkehelsevitenskap og Master i eiendomsutvikling

Published 7. juni 2016 - 15:26 - Updated 5. juni 2018 - 9:34