Miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Aktuelt

Oliventre med grener og frukt.

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

En ny doktorgradsavhandling har undersøkt afrikansk oliven (Olea europaea subsp. cuspidata) i Tigray, Etiopia. Treslaget er en viktig ressurs for lokalsamfunnet, men er også truet på grunn av ikke-bærekraftig høsting.