Organisasjon

MINAs organisasjon

Om styret: Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Det har ansvar for å fastsette mål, prioriteringer og strategier. Fakultetsstyret møtes cirka fire ganger i året.

Organisering: MINA er inndelt i seksjoner med hver sin tilhørende seksjonsleder. 

Leder(e):