Studier ved MINA-fakultetet

  • Illustrasjonsfoto
    Foto
    Fotogjengen

MINA utdanner fagfolk som arbeider over alt i samfunnet der natur- og miljøspørsmål er i fokus. Våre kandidater håndterer et bredt mangfold av komplekse problemstillinger i forvaltning, UH-sektoren, organisasjoner og privat industri. 

Studier