MINA-student

Studenter på utferd.

Generell informasjon for MINA-studenter

Her finner du studiestrukturen for ditt studieprogram, linjeforeninger, spesialpensum, m.m. 

Illustrasjonsfoto

For MINAs masterstudenter

Her finner du informasjon for deg som er masterstudent ved MINA. Aktuelle oppgaveforslag, informasjon om lesesalsplass, stipender, osv. 

Tidligere masterstudent i naturbasert reiseliv, Esten Skullerud, på isklatring.

Yrkeseksempler

Hvilke jobbmuligheter har du etter å ha studert ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning? Vi har spurt noen av våre ferdige kandidater om hva de jobber med.

Pengedryss til NMBU-forskning

Stipender/reisestøtte

Det finnes en del stipender MINA-studenter kan søke på: 

Solskinn

Eviggrønn

MINAs linjeforeninger har et tidsskrift felles for alle fakultetets studenter. Bladet har en utpreget faglig profil med saker som dekker MINAs bredde.