Stipender

Stipender

UMBs forskningsfond

Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU. Det deles ut midler til fagområdene skogfag og landbruksvitenskapelig forskning og undervisning. 

Bildet er tatt under sommerkurs i zoologi.

Stipend til skogfagsstudenter

Skogfaglig kompetanse er etterspurt, og dette har skogbransjen tatt konsekvensene av. Den deler ut stipend til de beste masterkandidatene hvert år. Nedenfor finner du kriteriene for stipendordningen.

Uganda kob

Reisestøtte/feltstipend til masterstudenter i økologi - spesialisering tropisk økologi og naturforvaltning

Studenter på studieretning Tropical Ecology and Management of Natural Resources, og med veileder fra MINA-fakultetet kan søke om 6000 kroner i støtte til masteroppgavens feltarbeid.

Bøk

Hartmann Bollerøds legat

Hartmann Bollerøds legat er et tradisjonsrikt legat som hvert år blir delt ut til den beste skogbruksstudenten på masternivå.

Illustrasjonsfoto

Miljøringens studentstipend

Til masterstudenter og veiledere innen fagområdet forurenset grunn eller forurensede sedimenter. 

 .

Myhrwolds fond

Skogfagsstudenter kan søke om inntil 25 000,- fra Myhrwolds fond til studiereiser, forskning, o.l.

Statens Vegvesen

Stipend fra Statens Vegvesen

Statens vegvesen gir en økonomisk støtte på kr. 15 000 til studenter som skriver masteroppgave om et fagtema som er relevant for vegsektoren. 

Stipender

YARA-stipendet

Stipendets formål er å fremme rekruttering til fagfeltet plantevitenskap og relaterte fagområder ved NMBU. Det gis inntil fire stipender på maks 50 000 kroner pr. år.