Produksjonsdyrmedisin

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Bannerbilde

Instituttet fokuserer særlig på dyrehelse og dyrevelferd i et bredt perspektiv, gjennom både utdanning og forskning.

Forskning

Forskningsprosjektet «Grisefine lunger» er startet for å få enda friskere gris. Har du en gris som hoster, ta kontakt.

Grisefine lunger

Har du en gris som hoster? Da vil NMBU Veterinærhøgskolen gjerne ha kontakt med deg. 

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Om instituttet

Sentrale forskningstemaer er helse, velferd og produksjonsnivå hos produksjonsdyr, basert på data fra mange kilder – som kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer og helse- og produksjonsdata. Instituttet har høy forskningskompetanse innen smittsomme sykdommer og klauvsjukdommer, samt reproduksjon og helseforebygging hos gris, drøvtyggere og fisk.