Fremragende forskning og utdanning

Fremragende forskning og utdanning

Illustrasjon fremragende forskning og utdanning

NMBUs satsing 2015-2019

NMBU har høye ambisjoner innenfor forskning og utdanning. NMBU skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanne kandidater som har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. Studentene Jacob Thorsen Koren og Henriette Crook diskuterer prosjektene som de har jobbet med denne høsten med Charlotte Helleland fra Dark arkitekter og Christina Rasmussen fra Kristiansand kommune, under et åpent arrangement på Kulturhuset.

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

For å kunne spille en aktiv rolle i omstilling kreves en holdning til kunnskap som er fremtidsorientert og som blir til mens man handler, mener NMBU-professor Elin Børrud, som utvikler innovative undervisningsopplegg for sine studenter.

Pengedryss til innovative undervisere

Midler til innovativ undervisning 2018

Fem spennende prosjekter får tildelt midler til gjennomføring av prosjekter for å utvikle egen undervisning!

Fremragende forskning og utdanning

Sju utvalgte forskertalenter

Det er med stolthet NMBU presenterer sju utvalgte forskertalenter som har potensiale, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere. I 2017 ble sju talenter valgt ut, og ni i 2016.

Fremragende forskning og utdanning

Nytt lederutviklingsprogram i august

Målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen. Vil du søke om deltagelse? Søk før 24. juli!

rekruttering

Rekruttering av forskere

NMBU ønsker å tiltrekke seg gode søkere og rekruttere de beste kandidatene til ledige ph.d.-stillinger og andre vitenskapelige stillinger.