Artikler

Studentene Jacob Thorsen Koren og Henriette Crook diskuterer prosjektene som de har jobbet med denne høsten med Charlotte Helleland fra Dark arkitekter og Christina Rasmussen fra Kristiansand kommune, under et åpent arrangement på Kulturhuset.

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

For å kunne spille en aktiv rolle i omstilling kreves en holdning til kunnskap som er fremtidsorientert og som blir til mens man handler, mener NMBU-professor Elin Børrud, som utvikler innovative undervisningsopplegg for sine studenter.

Pengedryss til innovative undervisere

Midler til innovativ undervisning 2018

Fem spennende prosjekter får tildelt midler til gjennomføring av prosjekter for å utvikle egen undervisning!

Artikler

Sju utvalgte forskertalenter

Det er med stolthet NMBU presenterer sju utvalgte forskertalenter som har potensiale, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere. I 2017 ble sju talenter valgt ut, og ni i 2016.

Artikler

Nytt lederutviklingsprogram i august

Målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen. Vil du søke om deltagelse? Søk før 24. juli!

rekruttering

Rekruttering av forskere

NMBU ønsker å tiltrekke seg gode søkere og rekruttere de beste kandidatene til ledige ph.d.-stillinger og andre vitenskapelige stillinger. 

Her er NMBUs 216-kull av utvalgte talenter, flankert av rektor Mari Sundli Tveit til høyre.

Møt våre utvalgte talenter 2016

Ni fremragende talenter er valgt ut til NMBUs Talentutviklingsprogram. Her kan du bli bedre kjent med talentene.

Illustrasjon til webside for forskere

Søknadsstøtte - eksterne søknader

NMBU tilbyr støtteordninger til enkeltforskere og forskergrupper som skal søke og som får gjennomslag i EU/ Horisont 2020 og Forskningsrådets toppforskningsprogrammer (SFF, SFI, FME, FRIPRO) og NOKUTs Senter for fremragende utdanning (SFU) ordning. Støtteordningene gjelder i søknadsfasen og driftsfasen av prosjektene i form av ekstern konsulenthjelp, administrativ støtte og tildeling av ph.d.- og postdoktorstillinger.

Artikler

Mer effektiv ledelse

Oppstartseminar for lederutviklingsprogrammet for forsknings- og utdanningsledelse ved NMBU ble avholdt 30. mars på Ås.

Tilapia.

NMBU-forskere har utviklet ny modell for å teste tilapia-vaksiner

- Testing av vaksiner for tilapia har så vidt oss bekjent aldri blitt utført i Norge før, sier forskeren som hovedsakelig har jobbet med å utvikle den nye modellen for vaksinetesting.

Prosjekt - Innovativ undervisning

Støtte til innovativ undervisning 2018

NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme initiativer innen innovativ undervisning. For tredje året på rad ble det våren 2018 utlyst støtte til prosjekter med mål om å utvikle undervisningen. Fem spennende prosjekter ble tildelt støtte! Utlysningen er et ledd i satsingen på fremragende forskning og utdanning.

Artikler

Oljete fingre gir engasjerte siv.ing.studenter

Som ledd i å nå målet om enda mer fremragende undervisning har NMBU gitt ekstra midler til seks innovative undervisningsprosjekter som prøver ut nye metoder. Her er ett av dem.

Theo Meuwissen

Utviklet avlsmetode – hedres med pris

Theo Meuwissens genforskning har vært avgjørende for avl av husdyr og foredling av planter. 1. mai mottok han som første akademiker ved et norsk universitet den amerikanske John J. Carty Award.

– Det er veldig gledelig at komiteen har lagt merke til at ILP gir bra undervisning og verdsetter at vi at vi har ambisjoner om å gjøre utdanningene våre enda mer relevante for samfunnsutviklingen, sier Elin Børrud.

Satser på kvalitet i utdanningen

For NMBU har 2016 vært sterkt preget av fokus på kvalitet i utdanningen. Arbeidet fortsetter videre i 2017. 

Glade prisvinnere fra NMBU mottok prisen på NOKUTs konferanse "Utdanningsfest" 1. november 2016.

NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

I går fikk NMBU og Institutt for plantevitenskap tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2016 fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for sitt arbeid med utdanningen av agroøkologer.

Vincent Eijsink

Nye banebrytende forskningsresultater kan gi mer effektiv bioraffinering

Nye forskningsresultater kan bidra til å effektivisere og redusere kostnaden ved bioraffinering.

Pål Adrian Ryen og Madeleine Sjøbrend fra NMBU ble i helgen valgt inn i ledelsen til Norsk Studentorganisasjon (NSO).

NMBU-studenter til topps i Norsk Studentorganisasjon

Pål Adrian Ryen og Madeleine Sjøbrend fra NMBU ble i helgen valgt inn i ledelsen til Norsk Studentorganisasjon (NSO).