Programmer

Horisont 2020

Horisont 2020  er EUs viktigste instrument for finansiering av forskning og innovasjon. Programmet løper i perioden 2014-2020 og har et budsjett på ca. 80 milliarder euro. Utlysningene med de ulike arbeidsprogrammene ligger på EU-kommisjonens nettside Participant Portal.

Horisont 2020 etterfølger EUs 7.rammeprogram (7RP). Programmet skal fremme vekst og arbeidsplasser i Europa og sikre Europas globale konkurranseevne. Horisont 2020 har fokus på tre hovedområder:

  1. Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), fremtidsteknologier (FET) og infrastruktur ligger.
  2. Konkurransedyktig næringsliv. Her ligger nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
  3. Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje pilaren i Horisont 2020. Sju sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:
  1. Helse og demografisk endring
  2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
  3. Sikker, ren og effektiv energi
  4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
  5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
  6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
  7. Sikre samfunn

I tillegg til disse tre pilarene kommer:

- Science with and for Society
Widening Participation and Spreading Excellence (WIDESPREAD)
-
European Institute of Innovation and Technology                               

Andre europeiske programmer:

Published 2. mai 2014 - 15:14 - Updated 14. mars 2018 - 8:53