Utlysninger

 • Horisont 2020
  Utlysninger i Horisont 2020 ligger på EU-kommisjonens nettside Participant Portal. Fristene er veldig spredte og varierer mellom de ulike underprogrammene. Se også Utlysninger under søknadsetablering. Ta kontakt med EU-rådgiverne hvis du ønsker hjelp til å finne relevante utlysninger.

 • European Research Council Advanced Grant
  Søknadsfrist: 31. august 2017. Utlysningsteksten publiseres 16. mai 2017. Søkere til ERC Advanced Grants skal være aktive forskere som har en track-record av betydelige forskningsresultater i de siste 10 årene. Les mer på ERC sitt nettsted. Ta kontakt med EU-rådgiverne hvis du ønsker hjelp til å søke.

 • COST - Open Call
  Søknadsfrist 7. september 2017. COST-aksjonene har flere fordeler: vitenskapelig nettverking, samarbeid/utveksling/opplæring og formidling. Gjennom raske prosedyrer, er søknadene vurdert og godkjent for finansiering i mindre enn ett år fra innleveringsdato og aksjonene blir operative umiddelbart. På denne måten bidrar COST-aksjonene til å redusere fragmenteringen i de europeiske forskningsinvesteringene samtidig som de åpner det europeiske forskningsområdet til samarbeid over hele verden. Fler- og tverrfaglige søknader oppfordres. Les mer på nettstedet for utlysningen.
 • Marie Sklodowska Curie - Individual Fellowships (IF)
  Søknadsfrist 14. september 2017. Søknader kan sendes fra 11. april. Målet med IF er å styrke det kreative og innovative potensialet til erfarne forskere som ønsker å diversifisere sin individuelle kompetanse gjennom avansert opplæring og internasjonal og tverrsektoriell mobilitet. Les mer på nettsiden for utlysningen
 • COST - nye aksjoner august 2017
  35 nye forskernettverk skal starte opp og det er nå mulig å søke deltakelse i de nye aksjonene. Les mer.
Published 4. mai 2016 - 13:49 - Updated 14. mars 2018 - 9:57