Åpen forskning

openaccess

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access og Hybridpublisering. Her finner du informasjon om godkjente Open Access-tidsskrift/ publiseringskanaler og Open Access politikk i Norge og i EU.

 

 

Article

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Les mer om hvordan du unngår å publisere og formidle din forskning i useriøse tidskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

Arkiv

NMBU Brage - institusjonelt åpent vitenarkiv

All vitenskapelig publisering ved NMBU kan legges ut i det åpne vitenarkivet NMBU Brage

Støtte

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. NMBUs publikasjonsfond har en ramme på 620 000 kr for 2018.

Open Science

Åpen tilgang til forskningsdata - Open Data

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige. Les mer om åpen tilgang til forskningsdata her.