Mobilitet

Mobilitet

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU lyser årlig ut midler til utenlandsopphold for forskere i forsknings- og utdanningstermin samt for ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger og spesialistkandidater. Søknadsfrist 1. desember.

Illustrasjon til Utveksling lenkeboks Opplev

Eksterne finansieringskilder for forskermobilitet

Her finner du informasjon om eksterne finansieringskilder for utenlandsopphold og gjesteforskerstipend fra Forskningsrådet, Fulbright, University of Minnesota, Peder Sather Center (US Berkeley) m.m.

Når kan jeg reise på utveksling?

Nyttig informasjon ved utgående og inngående mobilitet

Her finner du nyttige nettsider og dokumenter med informasjon om utgående og inngående i mobilitet.