Forskningsdata

Forskningsdata

Retningslinjer for håndtering av forskningsdata

Les mer om strategier og retningslinjer for håndtering  (lagring, arkivering og deling) av forskningsdata vedtatt av NMBU, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og EU.

 

 

Datahandtering

Datahåndteringsplaner (DMP)

Forskningsrådet og EU krever nå datahåndteringsplaner (DMP) i prosjekter de finansierer.  Les mer om datahåndteringsplaner og hvordan få grunnleggende ferdigheter i databehandling gjennom Software carpentry.

sensitive data

Personvern i forskningen

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata eller håndterer data som berøres av personvernloven. Les mer her.

Data

Lagring av forskningsdata i pågående prosjekter

Forskningsdata som genereres i pågående prosjekter skal som hovedregel lagres på NMBU sin egen server. Les mer informasjon her.

Data

Arkivering av forskningsdata og persondata

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller avsluttet prosjekt skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. Les mer informasjon her.

Fair kort

FAIR-prinsippene

FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata må være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare.