Finansiering

Finansiering

NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering

Forskningsavdelingen tilbyr rådgivning ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. 

Aktive utlysninger Forskningsrådet og Horisont 2020
Planlagte utlysninger Forskningsrådet og Horisont 2020

Nyttige nettsider:

Oversikt eksterne forskningsprosjekter ved NMBU
"Tips og triks" ved søknadsutvikling