Ekstern finansiering

Antiloper som beiter på morgenkvisten i Uganda.

Søknad og prosjektgjennomføring - nasjonale finansieringskilder

Les mer om søknadsutvikling og drift av prosjekter med finansiering fra nasjonale programmer.

Illustrasjon til webside for forskere

Fond og legater

Les mer om støtte til forskning gjennom ulike nasjonale og internasjonale fond og legater.

Illustrasjon til webside for forskere

Norges Forskningsråd

Les mer om ulike finansieringsordninger og søknadstyper i Forskningsrådet samt tips og krav ved utvikling av søknad og gjennomføring av prosjekt.

 

 

Illustrasjon til webside for forskere

Regional forskningsfinansiering

Les mer om regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. 

Illustrasjon til webside for forskere

Nasjonal forskningsfinansiering

Les mer om ulike nasjonale fnansieringskilder - Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA), Grofondet, Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS), Fritt Ord, Kreftforeningen m.m. 

Illustrasjon til webside for forskere

Nordisk forskningsfinansiering

Les mer om finansiering av forskning hos Nordisk Råd, NordForsk, NOVA, Novo Nordisk, Nordic innovation m.m. 

Illustrasjon til webside for forskere

Internasjonal forskningsfinansiering

Les mer om finansieringsmuligheter i Europa (utenom EUs rammeprogram), i USA og i noen andre land som kan være aktuelle for forskere ved NMBU.

Illustrasjon til webside for forskere

Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Her finner du informasjon om støtteordninger, krav og retningslinjer i forbindelse med søknader og drift av prosjekter i Forskningsrådet og EU. 

Illustrasjon til webside for forskere

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

I prosjektsøknader er det ofte påkrevet at søkere må sette inn nøkkeltall og data om NMBU. Her er en liste over noen aktuelle nøkkeltall og data som man kan ha bruk for. Tallene blir oppdatert hvert år.