Eksterne prosjekter

eu

ERC- og EU-prosjekter

NMBU koordinerer ett ERC Starting Grant prosjekt, ett Marie Skłodowska-Curie INT (MSCA-ITN) prosjekt og flere prosjekter tematiske prosjekter gjennom EUs programmer. Mer informasjon om nåværende og tidligere EU-prosjekter her. 

Forskning

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

shutterstock_313298540

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

NMBU deltar som partner i prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR. Mer informasjon om prosjektenes tittel og kontaktpersoner finnes her. 

NORHED

NORHED and NMBU

NMBU is the main Norwegian partner in 16 NORHED projects and involved as second Norwegian partner in two additional projects. This is the highest number of NORHED projects at a Norwegian university. In addition, three additional projects fall under the NORHED Energy and Petroleum programme administered by NTNU.