Forskningsutvalget

NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid (videre omtalt som forskning) og innovasjon.

NMBU-FU skal bidra til å styrke kvalitet i forskning og innovasjon.

NMBU-FUs mandat omfatter forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling og bibliotekstjenester, internasjonalt forskningssamarbeid, eksternt samarbeid, innovasjon og verdiskaping, etter- og videreutdanning samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.

Oversikt møter, innkallinger og møteprotokoller finnes på denne nettsiden (via OpenGov)

Årshjul 

Forskningsutvalget

Jan/ feb

Info om tildeling utenlandsstipend

Behandling og innstilling av søkander knyttet til  

  • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
  • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

Mai/ juni

Kvalitet i NMBUs forskerutdanning

Aug/ sept

Behandling av utlysningstekster knyttet til interne utlysninger:

  • Utenlandsstipend
  • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
  • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

 

 

 

Dato 2014
Saksdokument
Møteprotokoll
13.02.14sak 1-813. feb
25.02.14sak 9-1025. feb
20.03.14sak 11-1920. mar
23.04.14sak 20 - 2523. apr
27.05.14sak 26 - 3327. mai
09.09.14sak 34 - 399. sept
21.10.14sak 40 - 4521. okt
25.11.14sak 47 - 5225. nov

 

 

Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 14. desember 2018 - 9:26

Sider