Kurs og møter

Skrivesenter

Service: Academic writing services for PhD candidates

The NMBU Writing Centre offers academic writing services for PhD candidates; One-on-one consultations, silent writing labs, peer review sessions and academic writing workshops. Read more in the full article.

Akademisk skriving

Kurs: Akademisk skriving for ph.d.-kandidater (3 dager)

Grunnleggende innføring i akademisk skriving for både de samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagområdene. Information in English.

 

Prosjekt

Kurs: Ledelse av ph.d.-prosjekter (FORN400), 2 ECTS (3 dager)

Lær hvordan du best leder ditt ph.d.-prosjekt. Kurset i prosjektledelse (FORN400) er for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater. Det gis 2 studiepoeng (ECTS). Neste kurs kommer 4.-5. april, og 26. april 2019. Påmelding via Studentweb. Information in English.

 

Students discussing at the University Library

Service: Learn to use "Oria" and "EndNote"

Learn effective and safe literature searching and how to use a reference tool to cite correctly. Find a course in the University Library course calendar. Check out the Library homepage for all services.

Stresset ph.d.-kandidat

Seminar: How to cope with stress

Learn how to cope with stress, strengthen your self-esteem and stay focused with scientifically recognized methods. Join us on Wednesday 7th or Wednesday 28th of November 2018.

presentasjon

Kurs: Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)

Det er satt opp kurs i presentasjonsteknikk for ph.d.-kandidater og for vitenskapelig ansatte på NMBU gjennom året. Mer informasjon i artikkelen. Information in English.

 

Møte

Service: Information meeting for new PhD candidates

All new PhD candidates and their supervisors are encouraged to join the information meeting, by registration. The meeting will answer many questions related to the PhD education at NMBU.

Date: 7 March 2019 at 09:15-12:00, followed by a light lunch in the Economy Building (canteen).  The full article text shows the content of the meeting.

Kompetansesenteret for innovasjon kan gi råd om mulig kommersialisering av forskning.

Kurs: Industrieller rettigheter (INN410), 5 ECTS (150 timer)

Innovasjon og kommersialisering for ph.d.-kandidater innen alle fagområder. Her lærer du mer om industrielle rettigheter i innovasjonsprosessen. Neste kurs kommer i januarblokka 2019. Les mer her.

Innovation and commercialisation for PhD candidates within all diciplines. This is where you may learn more about the role of industrial rights in the process of innovation. Next course will be in January 2019.

 

Ledelse

Kurs: Faglig ledelse - forskning og utdanning

NMBU setter jevnlig opp Lederutviklingsprogram i forsknings- og utdanningsledelse. Det overordnede målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen.

Programmet varer over ca. ett år og består av en ½-dags oppstartssamling, samt tre 2-dagers samlinger «ute av huset».

shutterstock_142445425

Kurs: Grunnleggende statistikk (MOOC)

What is statistics? What can we use it for? How can I analyze my data? This course is for those requiring introduction or repetition of basic statistics. Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette kurset er for deg som ønsker en innføring i eller en repetisjon av de mest grunnleggende deler av statistikkfaget. Les mer informasjon her.

Application.

Service: The Career Centre

Finalizing your PhD education means that you soon will be applying for jobs. You will need to get inspired on how the approach the job market in Norway, some of you also outside academia. 

Datahandtering

Kurs: Datahåndtering og datahåndteringsplaner (3,5 timer)

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om håndtering av forskningsdata (lagring, arkivering og deling av data), datahåndteringsplaner, og nasjonale og internasjonale retningslinjer. Kursene krever ingen forkunnskaper og er åpne for studenter og ansatte. Mer informasjon om nye kurs i artikkelen.

Data Management and Data Management Plans. Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Datahandtering

Kurs: Datahåndtering (inkl. persondata) og datahåndteringsplaner (1 dag)

Dette er et innføringskurs som skal gi deltakerne kunnskap om datahåndtering inkl. personsensitive data, datahåndteringsplaner, nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer. Mer informasjon i artikkelen.

Data Management (incl. Personal data) and Data Management Plans. Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Prosjekt

Kurs: Prosjektledelse for ph.d.-veiledere (1 dag)

1-dags kurs for ph.d.-veiledere med fokus på styring og ledelse av forsknings- og ph.d.-prosjekt ble holdt 10. desember 2018. Kurset inkluderer kort innføring i NMBUs regelverk knyttet til Forskerutdanningen, opplæring i hvordan du skal håndtere forskningsdata som genereres i prosjektet og utarbeidelse av datahåndteringsplaner (DMP). 

Project Management for PhD supervisors. The information text and the course will be in Norwegian.