Publiserings - ABC
Publisering

Publisering

 Cristin

Cristin

Forskningsinformasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. FRISTEN for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2018 er 31. januar 2019. 

Publikasjoner og medforfatterskap

Vitenskapelig publisering, forfatteradresser og medforfatterskap

Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med og følge nasjonale og internasjonale retningslinjer for publisering, forfatterskap og medforfatterskap. NMBU følger Vancouverreglene for medforfatterskap.

Article

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Les mer om hvordan du unngår å publisere og formidle din forskning i useriøse tidskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

Vekst

Om publikasjonspoeng og publiseringskanaler på nivå 1 og 2

Vitenskapelig publisering gir uttelling i form av publikasjonspoeng. NMBUs forskningsbaserte tildeling over statsbudsjettet avhenger av antall publikasjonspoeng. I utregning av publikasjonspoeng vektes vitenskapelige arbeider etter publiseringsform, nivå og forfatterandeler. 

Støtte

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. NMBUs publikasjonsfond har en ramme på 620 000 kr for 2018.