Dokumenter og retningslinjer

Bibliotek

Ressursside for viktige dokumenter

Her finner du en samleside for viktige nasjonale retningslinjer og forskrifter, samt viktige dokumenter ved NMBU. Blant annet retningslinjer for SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, Forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m.

Æresdoktor

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har vedtatt regler for utnevnelse av æresdoktorer. Les mer om søknad og reglene her.

Open Science

Kvalitetssikring av ph.d.-programmene ved NMBU

NMBU arbeider kontinuerlig med kvaliteten i forskerutdanningen slik at overordnete læringsmål og elementer som inngår i ph.d.-programmene er oppdaterte og relevante. Arbeidet skal også sikre at programmene har en plass i NMBUs samfunnsoppdrag og at de har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.