Ressursside for viktige dokumenter

Her finner du en samleside for viktige nasjonale retningslinjer og forskrifter, samt viktige dokumenter ved NMBU. Blant annet retningslinjer for SFF, SFI, FME, fordeling av rekrutteringsstillinger, utenlandsstipend, forskningstermin, Forskningsutvalget, bruk av fortatteradresser på publikasjoner, opprykk i undervisning- og forskerstillinger, innstegsstillinger, IPR m.m.

Ressursside for viktige dokumenter

NMBU retningslinjer:

Ved eksterne søknader:

Ved publisering:

Ved rekruttering av vitenskapelig personale:

Ved mobilitet:

 

Nasjonale retningslinjer/ forskrifter:

Ved eksterne søknader:

Ved rekruttering av vitenskapelig personale:

 

 

NMBU Guidelines:

It should be noted that the Norwegian versions of these guidelines are the legally binding documents.

Published 29. oktober 2015 - 14:54 - Updated 15. oktober 2018 - 14:49