Forskrifter og retningslinjer

Forskriften for graden ph.d. ved NMBU         

Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014 og med ikrafttredelse fra og med 01.01.2015.

Forskriften har senere blitt revidert med effekt fra og med 01.03.2017 og 01.09.2017.

Kandidater som per 01.01.2015 var tatt opp til ph.d.-utdanning etter forskrift av 05.03.2009 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved tidligere UMB og forskrift av 15.12.2011 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved tidligere NVH, beholder de rettigheter som står i denne dersom dette er til gunst for vedkommende.

Se også Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-programmer.

Forskriften for graden dr.philos. ved NMBU

Fastsatt av Universitetsstyret 19.01.2017 og med ikrafttredelse fra og med 01.03.2017.

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. 

Published 4. desember 2014 - 8:51 - Updated 10. september 2018 - 16:37