Nærings-ph.d. og offentlig sektor ph.d.

Vil du ta en doktogradsutdanning mens du jobber? Nærings-ph.d. og offentlig sektor ph.d. er treårige doktorgradsutdannelser. Du tar en ordinær doktorgrad samtidig som du er ansatt i en norsk bedrift eller i en offentlig virksomhet.

 

Nærings-ph.d. og offentlig sektor ph.d.

Et løft for virksomheten

At ansatte tar doktorgradsutdanning er et stort løft for mange virksomheter. Næring-ph.d. og offentlig ph.d. er helt vanlige doktorgrader og skal ha samme vitenskapelige kvalitetsnivå som tradisjonell doktorgradsutdanning.

Nærings-ph.d. styrker samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, bidrar til mer forskning i næringslivet og utdanner forskere med kunnskap som er relevant for bedriften de er ansatt i.  

Offentlig ph.d. styrker samspillet mellom offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner, bidrar til mer forskning i offentlig sektor og utdanner forskere med kunnskap som er relevant for ofeentlige institusjoner.

Tre parter nyter godt av ordningen:

  • Kandidaten får både doktorgrad og relevant arbeidserfaring
  • Bedriften eller den offentlige virksomheten får ny kompetanse og styrket kontakt med akademia
  • Gradsgivende forskningsinstitusjon får ny kunnskap og kontakt med bedrifter og offentlige virksomheter

Bedrifter eller offentlig virksomheter som inngår avtale om ph.d.-grad får et årlig økonomisk tilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer makismalt 50 prosent av gjeldende stipendiatsats i tre år. Pengene gis som prosjektstøtte til virksomheten og ikke som personlig stipend til den ansatte. Den ansatte må ha opptak på en ordinært doktorgradsutdanning. Nærings- og offentlig ph.d. er komplementære til andre ordninger i Forskningsrådet. Ordningen kan være et godt alternativ for bedrifter og offentlige virksomheter som vil styrke sin forskning, men som kanskje ikke ha ressurser til å delta i større prosjekter.

Næringsphd

Næringsphd

Foto
NFR
Published 25. juni 2015 - 8:43 - Updated 10. April 2018 - 9:59