Skjemaer
Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

Personalavdelingen ved NMBU:

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Hjelper med ulike spørsmål knyttet til arbeidsforhold ved NMBU
 • Ha fokus på et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Har coaching og støttesamtaler underveis i studiet
 • Løpende avtale med Follo BHT – www.follobht.no
  • - Lege (time på dagen) . Bestilles selv hos BHT
  • - Psykolog – kun akutt- timer
  • - Fysioterapeut – arbeidsplassvurdering og forebygge helseplager
  • - Kurs i stressmestring og hvordan beholde motivasjonen
  • - Gratis trening for ansatte – på EIKA hver onsdag

Kontaktpunkt i personalavdelingen: Turid Indrebø

Published 16. oktober 2018 - 15:28 - Updated 16. oktober 2018 - 15:28