Toppforskning

NMBUs talentutviklingsporgram

Talentutvikling ved NMBU

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere og undervisere gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram. Les mer informasjon om de 16 deltakerne her.

eu

ERC- og EU-prosjekter

NMBU koordinerer ett ERC Starting Grant prosjekt, ett Marie Skłodowska-Curie INT (MSCA-ITN) prosjekt og flere prosjekter tematiske prosjekter gjennom EUs programmer. Mer informasjon om nåværende og tidligere EU-prosjekter her. 

SFF

Sentre for fremragende forskning (SFF)

NMBU koordinerer ett Senter for Fremragende Forskning (SFF). SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front. Les mer om ordningen og sentre ved NMBU og i Norge her.

Senter for forskningsdreven innovasjon emblem

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

NMBU koordinerer ett Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og er partner i ett prosjekt. SFI-ordningen i Forskningsrådet har som mål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Logo Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

NMBU er vert for ett Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og har også vært vert for ett senter som er ferdigfinansiert. FME-ordning i Forskningsrådets har målsetning om å etablere forskningssentre med konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Nordforsk

Nordic Centre of Excellence (NoCE)

NMBU koordinerer ett Nordic Centre of Excellence (NoCE) prosjekt. Nordic Centre of Excellence (NCoE) er NordForsk sin viktigste finansieringsform som har som målsetning å tilrettelegge for et godt samarbeide mellom de fremste forskerne, forskergruppene eller institusjonene i Norden.

Forskning

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

shutterstock_313298540

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

NMBU deltar som partner i prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR. Mer informasjon om prosjektenes tittel og kontaktpersoner finnes her. 

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN)

Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

NMBUs forskere har to prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets DIGITALT LIV program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Støtte

Prosjekter BIONÆR, Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets BIONÆR utlysning. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

rekruttering

Toppforskerrekruttering

NMBU rekrutterer 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

award

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris er tenkt å gå til yngre forskere som en påskjønnelse for forskning av høy kvalitet, og prisen skal stimulere til fortsatt fremragende forskning ved universitetet. Her finner du informasjon om NMBUs forskningspris, samt omtale av tidligere priser og vinnere.

Pokal

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseth og Scatec AS har inngått en avtale med NMBU om en årlig «Inspirasjonspris». Prisen er på kr. 100.000,- donert av Scatec AS og deles ut på den årlige doktorgradseremonien til en nylig avlagt ph.d.-avhandling innen teamene fornybar energi og biovitenskap.

Æresdoktor

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har vedtatt regler for utnevnelse av æresdoktorer. Les mer om søknad og reglene her.