Aktuelt

Med den opne forma speler skulpturen på lag med skiftingar i lys, vêr og årstider.

Kunst på Campus: Frå lav til tre

Hovudverket i den nye parken på Campus Ås er no valt. Ein bit lav frå tuntreet som vart planta på Campus i 1864  blir no forstørra og støypt i bronse til eit «tre» på nesten fire meter.

Den bærekraftige byggevarmen ble høytidelig markert med representanter fra Statkraft og Statsbygg.

Bærekraftig byggevarme i Veterinærbygningen

Når bærekraftsuniversitetet NMBU skal ha nye lokaler, er det viktig med miljøvennlige løsninger fra første stund. Også i byggefasen. Denne uken ble gassovnen som vanligvis benyttes i byggeprosjekter byttet ut med miljøvennlig biobrensel.

Fløy 1 i TF-kvartalet

Offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Tirsdag den 4. september er alle velkomne til den offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet. Den markerer avslutningen på en omfattende rehabilitering, både innvendig og utvendig av dette ikonet av en kontorbygning fra 1960-tallet.

Det nye veterinærbygget på Ås skal tas i bruk fra 20202

Nattekulden lagres for å spare energi

Det nye Veterinærbygget på campus Ås skal være et passivhus. Ett av tiltakene for å få til dette er å bruke natten til å lagre energi, for så å bruke denne til å kjøle ned bygningen på dagtid.

ADAMSTUEN

Hva skal skje på Adamstuen?

Hvordan skal statens eiendommer på Adamstuen brukes etter at NMBU Veterinærhøyskolen flytter til Ås?

Hele Campus blir nå et landskapslaboratorie.

Campusplanen 2019-2023-2040

Universitetsstyret var svært fornøyd med det arbeidet som var nedlagt i campusplanen, og vedtok med noen innspill planen slik den forelå til møtet i slutten av april.

I Campusplanen er det blant annet foreslått å lage en intern akse med prioritet for gående og syklende og for å knytte campus sammen (gult). Campusplanen har et 25-årsperspektiv.

Styresaken om campusplanen

Styrepapirene om campusplanen er sendt til universitetsstyrets medlemmer. 

Aktuelt

Endringer i prosjektstyret for Prosjekt Campus

Universitetsstyret har vedtatt at ansvaret for Prosjekt Campus legges under administrasjonsdirektøren og at prosjektets styringsgruppe blir et rådgivende organ for prosjektet og NMBUs ledelse.

Byggeplassen uke 37 - 2017
SLP, Vetrinærbygningene, byggeplassen

Campusplanen behandles i RLG og IDF uke 15

Campusplanen ble behandlet i RLG 10. april og skal opp i IDF 11. april. Den 12.  april godkjenner rektor US-saken om endelig campusplan.

 

Urbygningen NMBU, campus Ås. Vi kjenner igjen frontpartiet med uret på kappene.

Hovedpunktene i campusplanen

Denne uken vil hovedpunktene i Campuslanen bli gjennomgått i RLG, UAL og IDF.

SWOT-analyse

Første fase i strategiarbeidet

I november 2017 ble det satt i gang en kartleggingsfase av trender og framtidsvisjoner for samfunn og akademia, og rektoratet har summert opp dette i en trendanalyse. Videre ble det kjørt en SWOT-analyse med deltakelse fra rektors ledergruppe og universitetsadministrasjonens ledelse i desember.

Dokumentsentret

Campusplanen kvalitetssikres

Arbeidet med styresaken om campusplanen er i gang. Arbeidet med å kvalitetssikre innholdet avsluttes 12. mars.

I Campusplanen er det blant annet foreslått å lage en intern akse med prioritet for gående og syklende og for å knytte campus sammen (gult). Campusplanen har et 25-årsperspektiv.

Revidert campusplan

Campusplanen er revidert og sendes ut til enhetene for kommentarer. Fakulteter og universitetsadministrasjonen involverer de ansatte i denne prosessen.

Campus Ås, NMBU. Studenter på vei til forelesning. Cirkus-bygninge Tivoli og Urbygningen

Finpusser Campusplanen

Campusplanen bearbeides videre på bakgrunn av signalene som ble gitt på styremøte i begynnelsen av februar og den pågående behandlingen i organisasjonen. Den oppdaterte planen presenteres i slutten av februar.

Forsiden av Campusplanen

Prosess for campusplanen 2018

Medvirkning og tidsplan for campusplanarbeidet i 2018 per 7. februar. Dette er forslaget som skal drøftes i IDF den 14. februar.

CAPS is located in the Tower Building.

Styret orienteres om campusplanen

På styremøtet den 1. februar blir styret orientert om arbeidet med campusplanen og resultatene fra arbeidsgruppene som har sett på mulige løsninger.

Jan Petter Stenberg

Ny personal- og organisasjonsdirektør

Jan Petter Stenberg (52) er tilbudt og har takket ja til stillingen som personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU. Han er i dag leder for HR og organisasjonsutvikling i Forsvarsbygg.

Anne Cathrine Gjærde

Stillingen som dekan ved REALTEK

Anne Cathrine Gjærde (54) er tilbudt stillingen som dekan ved REALTEK. Cecilie Rolstad Denby er konstituert dekan ved fakultetet ut året, og nestleder ved REALTEK Andreas Svarstad Flø vil være konstituert dekan fra nyttår og frem til Gjærde tiltrer stillingen i april.

Aktuelt

Ny økonomidirektør ved NMBU

Hans Christian Sundby (48) er tilbudt og har takket ja til stillingen som økonomidirektør ved NMBU.

Foreleser illustrasjon

Søkere til dekanstillingen ved REALTEK

Det er ti søkere til stillingen som dekan ved REALTEK. 

Cecilie Rolstad Denby

Cecilie Rolstad Denby konstituert som dekan ved REALTEK

Cecilie Rolstad Denby har etter rektors ønske takket ja til å fungere i stillingen som dekan ved REALTEK.

Gro Ladegård

Stillingen som dekan ved HH

Gro Ladegård (59) er tilsatt som dekan ved HH.

Lars Atle Holm tiltrer som ny administrasjonsdirektør i oktober 2017.

Ny administrasjonsdirektør ved NMBU

Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU. Han kommer fra stillingen som økonomi- og administrasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Aktuelt

Nye prorektorer ved NMBU

Solve Sæbø er ansatt som prorektor for utdanning og Øystein Johnsen som prorektor for forskning ved NMBU.

Evaluering

Internevaluering av omorganiseringsprosessen

Formålet med en internevaluering er å kartlegge hva som fungerte bra og hvordan kunne vi håndtert ulike elementer av omorganiseringen på en bedre måte.

Forsiden av Campusplanen

Campusplanen, videre framdrift

Arbeidet med å bearbeide alle innspillene til campusplanen er godt i gang. Under følger en første oversikt over innspillene.

Aktuelt

Nye dekaner

Det er nå tilsatt dekaner ved fem av fakultetene.  

Aktuelt

Innstillingsutvalg

Det er oppnevnt innstillingsutvalg for stillingene som administrasjonsdirektør og prorektorer.

Bildet viser tårnbygningen på NMBU

Søkere til dekanstillingene ved HH og REALTEK

Det var sju søkere til stillingen som dekan ved HH og fire til samme stilling ved REALTEK.

Kari Kolstad er tilbudt stillingen som dekan ved Fakultet for biovitenskap.

Kari Kolstad er tilbudt dekanstillingen på BIOVIT

Kari Kolstad jobber i dag som forskningssjef i Nofima. Hun er nå tilbudt stillingen som dekan for BIOVIT. Kolstad har lang erfaring med forskning og ledelse.

Ikon gruppe

Søkerliste og framdriftsplan for prorektorstillingene

Det er til sammen 12 søkere til de to prorektorstillingene, sju menn og fem kvinner.

Aktuelt

Søkerliste og framdriftsplan for administrasjonsdirektørstillingen

Det var 43 søkere til stillingen som administrasjonsdirektør, 21 kvinner og 22 menn. 

Aktuelt

Fire dekanar har fått tilbod

Vi gratulerer desse fire som har fått tilbod om stilling som dekanar dei neste fire åra:

Dronebilde campus Ås tidligere

Campusplanen sendt ut på høring

Med bakgrunn i US-sak 32/2017, vedtak 1. a. fra Universitetsstyret, ønsker rektor en tilbakemelding fra hele NMBUs organisasjon. Campusplanen er nå sendt ut til høring.

Lupe og ark

Evaluering av omorganiseringsprosessen

Rektor vil i styremøte 15. mars legge frem forslag til prosess for evaluering av omorganiseringen. Rektor mener at en evaluering bør skje i to trinn, der prosessen og effekten av omorganiseringen evalueres hver for seg.

Byggeplassen sett fra Verkstedbygningen (den kommende Fellesbygningen) januar 2017.

Bilder fra byggeplassen januar 2017

Bilder fra byggerplassen i uke 2. Bilder fra morgen og formiddag.

Campus Adamstuen

Etterbruk av Adamstua

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å starte arbeidet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.