Campusplanen

Campusplanen 2019-2023-2040

Studenter i arbeid på campus.

Aktuelt

Fløy 1 i TF-kvartalet

Offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Tirsdag den 4. september er alle velkomne til den offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet. Den markerer avslutningen på en omfattende rehabilitering, både innvendig og utvendig av dette ikonet av en kontorbygning fra 1960-tallet.

Hele Campus blir nå et landskapslaboratorie.

Campusplanen 2019-2023-2040

Universitetsstyret var svært fornøyd med det arbeidet som var nedlagt i campusplanen, og vedtok med noen innspill planen slik den forelå til møtet i slutten av april.

I Campusplanen er det blant annet foreslått å lage en intern akse med prioritet for gående og syklende og for å knytte campus sammen (gult). Campusplanen har et 25-årsperspektiv.

Styresaken om campusplanen

Styrepapirene om campusplanen er sendt til universitetsstyrets medlemmer. 

Byggeplassen uke 37 - 2017
SLP, Vetrinærbygningene, byggeplassen

Campusplanen behandles i RLG og IDF uke 15

Campusplanen ble behandlet i RLG 10. april og skal opp i IDF 11. april. Den 12.  april godkjenner rektor US-saken om endelig campusplan.

 

Urbygningen NMBU, campus Ås. Vi kjenner igjen frontpartiet med uret på kappene.

Hovedpunktene i campusplanen

Denne uken vil hovedpunktene i Campuslanen bli gjennomgått i RLG, UAL og IDF.

Fremtidens campus

Campusplanen

En campusplan skal gi en retning for hvordan et universitetsområde skal utvikle seg. Campus er både det fysiske areal med bygninger og anlegg, og selve virksomheten – en institusjon for forskning og høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet har pålagt alle universiteter og høgskoler å utarbeide campusplaner. Planen skal sikre effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med institusjonens samfunnsrolle. Dette innebærer også informasjon om bygningsmassens tilstand og utvikling, og langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold.

Campusplanen tar for seg utviklingen av campus Ås på kort, mellomlang og lang sikt (25 år). Campusplanen berører hele organisasjonen og vil kunne påvirke mange ansattes arbeidshverdag.