Aktuelt

Fløy 1 i TF-kvartalet

Offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Tirsdag den 4. september er alle velkomne til den offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet. Den markerer avslutningen på en omfattende rehabilitering, både innvendig og utvendig av dette ikonet av en kontorbygning fra 1960-tallet.

Hele Campus blir nå et landskapslaboratorie.

Campusplanen 2019-2023-2040

Universitetsstyret var svært fornøyd med det arbeidet som var nedlagt i campusplanen, og vedtok med noen innspill planen slik den forelå til møtet i slutten av april.

I Campusplanen er det blant annet foreslått å lage en intern akse med prioritet for gående og syklende og for å knytte campus sammen (gult). Campusplanen har et 25-årsperspektiv.

Styresaken om campusplanen

Styrepapirene om campusplanen er sendt til universitetsstyrets medlemmer. 

Byggeplassen uke 37 - 2017
SLP, Vetrinærbygningene, byggeplassen

Campusplanen behandles i RLG og IDF uke 15

Campusplanen ble behandlet i RLG 10. april og skal opp i IDF 11. april. Den 12.  april godkjenner rektor US-saken om endelig campusplan.

 

Urbygningen NMBU, campus Ås. Vi kjenner igjen frontpartiet med uret på kappene.

Hovedpunktene i campusplanen

Denne uken vil hovedpunktene i Campuslanen bli gjennomgått i RLG, UAL og IDF.

Dokumentsentret

Campusplanen kvalitetssikres

Arbeidet med styresaken om campusplanen er i gang. Arbeidet med å kvalitetssikre innholdet avsluttes 12. mars.

I Campusplanen er det blant annet foreslått å lage en intern akse med prioritet for gående og syklende og for å knytte campus sammen (gult). Campusplanen har et 25-årsperspektiv.

Revidert campusplan

Campusplanen er revidert og sendes ut til enhetene for kommentarer. Fakulteter og universitetsadministrasjonen involverer de ansatte i denne prosessen.

Campus Ås, NMBU. Studenter på vei til forelesning. Cirkus-bygninge Tivoli og Urbygningen

Finpusser Campusplanen

Campusplanen bearbeides videre på bakgrunn av signalene som ble gitt på styremøte i begynnelsen av februar og den pågående behandlingen i organisasjonen. Den oppdaterte planen presenteres i slutten av februar.

CAPS is located in the Tower Building.

Styret orienteres om campusplanen

På styremøtet den 1. februar blir styret orientert om arbeidet med campusplanen og resultatene fra arbeidsgruppene som har sett på mulige løsninger.

Forsiden av Campusplanen

Prosess for campusplanen 2018

Medvirkning og tidsplan for campusplanarbeidet i 2018 per 7. februar. Dette er forslaget som skal drøftes i IDF den 14. februar.

CAPS is located in the Tower Building.

Status for campusplanen desember 2017

I forbindelse med styremøtet 29. november ble det arrangert et eget styreseminar om campusplanen. Styrebehandlingen av planene vil først skje i mars-april 2018.

Forsiden av Campusplanen

Campusplanen, videre framdrift

Arbeidet med å bearbeide alle innspillene til campusplanen er godt i gang. Under følger en første oversikt over innspillene.

Forsiden av Campusplanen

Campusplanen presentert for UA

På allmøtet torsdag 6. april fikk alle ansatte i universitetsadministrasjonen en orientering om Campusplanen som nå er ute til høring.

Dronebilde campus Ås tidligere

Campusplanen sendt ut på høring

Med bakgrunn i US-sak 32/2017, vedtak 1. a. fra Universitetsstyret, ønsker rektor en tilbakemelding fra hele NMBUs organisasjon. Campusplanen er nå sendt ut til høring.

Alperipshekken foran Urbygningen skal ersattes med ny hekk i løpet av 2017.

Nyplanting av hekker ved Urbygningen

Store deler av alperipshekken foran Urbygningen fjernes våren 2017 og blir erstattet med ny. Også ved Hirschtrappen blir det plantet ny hekk dette året.