Aktuelt

utkast til strategi 2019-2023

Strategi på høring

Her er første utkast til ny strategi for NMBU. Den er nå sendt på høring, og høringsfristen er 24. april.

SWOT-analyse

Første fase i strategiarbeidet

I november 2017 ble det satt i gang en kartleggingsfase av trender og framtidsvisjoner for samfunn og akademia, og rektoratet har summert opp dette i en trendanalyse. Videre ble det kjørt en SWOT-analyse med deltakelse fra rektors ledergruppe og universitetsadministrasjonens ledelse i desember.