Vakttelefoner og nødnummer

Campus Ås

Teknisk vakt:
I arbeidstiden: 67 23 07 77
- Ved akutte feil/ hastesaker
Utenom arbeidstid90 53 10 72
- Ved akutte situasjoner som strømbrudd, vannlekkasjer, heisfeil og lignende.

Sikkerhetsleder  - Bård M. Tollefsen tlf. 95 26 16 19

Informasjonssikkerhetsleder - Kirsti Pettersen tlf 91 16 80 60

Brannvernleder - Jon G. Olafsen tlf. 45 03 40 96

Vakttelefon (Securitas): 98 69 11 13
- På området mandag- fredag fra 1800 - 0700 og lørdag- søndag 1500 - 0700

Campus Adamstuen

Veterinærvakt:
Smådyrklinikken: 67 23 23 23 på dagtid og 820 90 102 kveld, natt og helg.
Hesteklinikken: 67 23 24 24 på dagtid og vakttelefon 922 80 704 utenom kontortid.
Produksjonsdyr: 67 23 22 00 (kontortid), Vakttelefon: 67 23 22 22 (Ambulatorisk klinikk) 

Operativ sikkerhet: Jan Fredrik Arning, Leder tlf. 406 36 386
Espen Andresen, Elektriker tlf. 401 05 522
Tom Nordli, VVS/el.  tlf. 912 40 668
Frank-Robert Larsen, Rørlegger  tlf. 915 33 117

Brannvernleder: Espen Adelsten Andresen, tlf. 401 05 522
Tom Nordli , 1. vara  tlf. 912 40 668
Jan Fredrik Arning, 2. vara tlf. 406 36 386

Vakttelefon (Securitas): 91 75 39 04
- På området mandag- søndag fra 2100-0500

 

Campus Sandnes

Brannvernleder Helge Abrahansen, tlf. 48 03 24 83

Stedfortreder: Asbjørn Haga, tlf. 41 54 82 01

 

Beredskap og HMS

Beredskap og HMS ved NMBU

Beredskap ved NMBU i HMS-håndboka (intern lenke)

 

Beredskapsleder

Administrasjonsdirektør Lars Atle Holm tlf 90 11 13 49

 

Published 16. desember 2013 - 10:21 - Updated 22. oktober 2018 - 9:08