Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen (EIA) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av universitetets bygninger og parkområder.

Åpningstider EIAs driftsenter er fra 0700-1300.

 

Kontaktinformasjon:

Ansatte i Eiendomsavdelingen

Organisasjonskart

eia.aas@nmbu.no

eia.adamstuen@nmbu.no

 

Besøksadresse Ås:

Administrasjonen,  Økonomibygningen Universitetstunet 2, 1433 Ås

Parkavdelingen, Planteskolen, Åsbakken 6, 1433 Ås

Byggutbedring, Norderås, Kongeveien 30, 1433 Ås

Prosjekt og fagseksjon, UR, Ole Sverres plass 7, 1433 Ås

Besøksadresse Adamstuen i Oslo: Ullevålsveien 72, 0454 Oslo